Kategorie
System Sowa

Internetowe płatności w SowaSQL

Tworzenie oprogramowania zarządzającego biblioteką jest procesem złożonym i… subtelnym. Musi bowiem uwzględniać wypracowane „tradycje biblioteczne”, ale też unowocześniać funkcjonowanie biblioteki wykorzystując dostępne na rynku technologie.

W ostatnim czasie dotyczy to obszarów związanych z mobilnością i dystrybucją nowych usług dla czytelników: responsywny OPAC, program kliencki SowaSQL w środowisku chmurowym (SaaS), obsługa wrzutni i książkomatów.Nowy OPAC… cierpliwy jest, łaskawy jest

OPAC w systemie SowaSQL szybko zyskuje możliwości związane z wykorzystaniem nowego serwera API. Biblioteka posiadająca OPAC w wersji 5.1 może zaoferować użytkownikom:

  • udoskonalony mechanizm obsługi użytkowników (zapis i odzyskiwanie haseł),
  • stronę profilu czytelnika zabezpieczającą dane osobowe i zawierającą aktualny stan konta,
  • obsługę „pamietającego” koszyka pozwalającego dowolnie długo kompletować zamówienie,
  • zarządzanie multimediami wzbogacającymi opisy bibliograficzne (współpraca z serwerem plików multimedialnych),
  • system płatności on-line (PayU).

Płatności online – nowy moduł SowaSQL

Bez konieczności wizyty w bibliotece, nowy moduł SowaSQL umożliwia uiszczenie naliczonych opłat (tzw. kar). Po dokonaniu wpłaty on-line w systemie płatności PayU, konto czytelnika zostaje automatycznie odblokowane, a czytelnik otrzymuje możliwość dokonywania rezerwacji na zbiory biblioteczne.

Serwer plików multimedialnych

Załączniki multimedialne do rekordów bibliograficznych w formacie MARC 21, zostają automatycznie przeniesione do nowoczesnego serwera plików obsługiwanego przez Sokrates-software. Nowy, webowy serwer zapewnia m.in. automatyczne ujednolicenie i skalowanie obrazów (ważne dla obiektów o dużej rozdzielczości) oraz, co najważniejsze, odciążenie serwera systemu bibliotecznego od ruchu internetowego związanego z pobieraniem plików (OPAC oraz klient SowaSQL).

W kierunku biblioteki przyszłości

Biblioteka wykorzystująca nowoczesne oprogramowanie biblioteczne zyskuje większą skalowalność i elastyczność oraz szybszy dostęp do nowych funkcjonalności. Jedną z nich jest możliwość szybkiego regulowania finansowych zobowiązań wobec biblioteki…

Wkrótce pojawią się kolejne wyzwania, którym bibliotekarze będą musieli sprostać.