Kategorie
Szkolenia

Deskryptory BN – nowe szkolenia dla bibliotekarzy

Za nami pierwszy cykl specjalistycznych szkoleń w bibliotekach wojewódzkich w Rzeszowie, Krakowie, Opolu, Bydgoszczy oraz w kilkunastu bibliotekach miejskich. Wzięło w nich udział kilkuset pracowników z różnych bibliotek użytkujących systemy Sowa.

W związku z dużym zainteresowaniem tematyką szkoleń, zapraszamy na kolejne spotkania Łodzi i Warszawie, w trakcie których chcemy pogłębić i usystematyzować teoretyczną i praktyczną wiedzę nt. nowego modelu opracowania zbiorów bibliotecznych przyjętego przez Bibliotekę Narodową.

Chcielibyśmy, aby uczestniczy naszych szkoleń, rozumiejąc problematykę współczesnego bibliotekarstwa w dobie sieci WWW i upowszechniających się urządzeń mobilnych, efektywnie przyczyniali się do rozwoju czytelnictwa dzięki wykorzystaniu nowego języka informacyjno-wyszukiwawczego opartego o Deskryptory BN.

Problematyka szkoleń obejmuje szereg zagadnień związanych m.in. z rozbiciem gramatyki haseł na samodzielne punkty dostępu, zmianami w rekordach bibliograficznych i KHW (RDA), rewizją i kontrolą słownictwa. Działania te zmieniają model wyszukiwawczy ustalony z góry przez katalogującego na model ustalony przez użytkownika. W rezultacie z powodzeniem może on wykorzystać możliwości nawigacji fasetowej w OPAC, które są dostępne w systemie SowaSQL Premium.

W trakcie kolejnych szkoleń omówimy nowe i przyszłe funkcjonalności w systemie SowaSQL związane m.in. z rozwojem technologii mobilnych (biblioteka w smartfonie), płatnościami on-line i sygnaturami gatunkowymi. Przypomnimy nowe elementy opisu bibliograficznego i schematy przekształcania rekordów MARC21. Szkolenie wzbogaci egzemplifikacja prac autorskich literatury pięknej i zawierających opracowanie oraz audiobooków i ebooków.

Spotkanie w Warszawie będzie uzupełnione o panel „Technologie jutra w bibliotece”, które urozmaici prezentacja książkomatu w Kulturotece Biblioteki Publicznej w dzielnicy Wawer.

W imieniu organizatorów, którymi są firma Sokrates-Software oraz:

zapraszamy do udziału w szkoleniach, których myślą przewodnią jest:

Wdrożenie nowego modelu opracowania zbiorów – odpowiedzią na potrzeby użytkowników

Zgłoszenia na szkolenie dla użytkowników systemów Sowa z województwa łódzkiego i mazowieckiego przyjmowane są na adres: konsorcjum.sowa@gmail.com, zgłoszenia z województwa wielkopolskiego przyjmują pracownicy z WBPiCAK w Poznaniu, natomiast z województwa śląskiego – instruktorzy z BŚ.