Kategorie
Szkolenia

Deskryptory BN – podsumowanie szkoleń

W związku z wprowadzeniem przez Bibliotekę Narodową nowego modelu opracowania zbiorów, opartego o Deskryptory BN oraz implementację zasad RDA w strukturze formatu MARC21, wystąpiły istotne zmiany w organizacji prezentacji danych bibliograficznych oraz w sposobach ich udostępniania w katalogach bibliotek. Zastosowanie nowych przepisów opracowania metadanych w praktycznej działalności bibliotekarzy stało się tematem specjalistycznych szkoleń przeznaczonych dla wszystkich bibliotek wykorzystujących oprogramowanie biblioteczne SOWA.

Od 1 marca do końca maja 2017 r. zorganizowaliśmy ponad 20 szkoleń, które odbyły się w m.in. w Sieradzu, Opolu, Bydgoszczy, Szczecinie, Poznaniu, Olsztynie, Krakowie, Warszawie, Katowicach, Rzeszowie oraz w Chełmie. W spotkaniach tych wzięło udział ponad tysiąc bibliotekarzy. Szkolenia skierowaliśmy przede wszystkim do bibliotekarzy zajmujących się opracowaniem i udostępnianiem zbiorów bibliotecznych, ale też do osób odpowiedzialnych za wizerunek bibliotek. Omówiliśmy teoretyczne i praktyczne zagadnienia dotyczące nowego modelu opracowania zbiorów w systemach SOWA, tj. :

  • zasady wypełniania nowych pól w strukturze formatu MARC21,
  • zasady budowy i melioracji haseł w kartotece Deskryptorów BN,
  • zmiany w systemie bibliotecznym SOWA (formularze MARC, fasety, zadania protokołu OAI-PMH).

Zaprezentowaliśmy również katalogi bibliotek stosujących nowe reguły opracowania zbiorów bibliotecznych oraz dostarczyliśmy pomoce metodyczne w formie instrukcji.

Zaowocowało to zauważalnymi zmianami w katalogach polskich bibliotek wykorzystujących systemy SOWA, których zasoby informacyjne są dziś przedstawione w bardziej przyjaznej dla użytkownika formie. Biblioteki dostosowały się do obowiązujących standardów w Europie.

Dziękujemy współorganizatorom szkoleń w poszczególnych województwach za zaangażowanie i sprawną organizację spotkań. Dziękujemy też wszystkim bibliotekarzom za udział w szkoleniach. Wszystkie organizowane przez nas działania w zakresie szkoleń dla bibliotekarzy użytkujących systemy SOWA wspiera merytorycznie, technicznie i finansowo firma Sokrates-software.

Wszystkie spotkania były niezwykle interesujące i pozwoliły nam na bezpośrednie skonfrontowanie aktualnych potrzeb bibliotek. 

Zachęcamy do kontaktu z nami i zgłaszania uwag oraz potrzeb w zakresie zagadnień związanych z wdrożeniem Deskryptorów BN.