Kategorie
Szkolenia

Spotkanie bibliotekarzy w Tarnobrzegu

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnobrzegu odbyło się kolejne spotkanie bibliotekarzy z Podkarpacia, poświęcone omówieniu tematyki komputeryzacji bibliotek publicznych wśród bibliotek użytkujących systemy SOWA.

Zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Tarnobrzegu, Konsorcjum Bibliotek “SOWA” i firmę Sokrates-software spotkanie przyciągnęło liczną grupę bibliotekarzy, którzy przyjechali z powiatów tarnobrzeskiego, niżańskiego, mieleckiego i stalowowolskiego. W trakcie spotkania dyskutowano m.in. o wzroście atrakcyjności oferty bibliotecznej i jej konkurencyjności na poziomie lokalnym, które oferować może m.in. właściwe wykorzystanie systemu bibliotecznego. Bibliotekarze mieli również możliwość poznania powodów komputeryzacji bibliotek oraz wymagań współczesnego czytelnika.

Wojciech Kowalewski reprezentujący Konsorcjum Bibliotek wykazał, iż jakość danych bibliograficznych w małych bibliotekach publicznych ulega zdecydowanej poprawie. Przykładem tego są kartoteki haseł wzorcowych, których istnienie związane jest z powszechnym wykorzystaniem klienta z39.50, a więc pobieraniem rekordów z innych katalogów. Możliwości tego protokołu mogą istotnie przyspieszać ogólny proces opracowania dokumentów. Zaoszczędzony w ten sposób czas jest wykorzystywany na czynności związane z tworzeniem haseł z autopsji oraz łączeniem opisów bibliograficznych z rekordami wzorcowymi.

W dalszej części spotkania omówiono funkcjonalność systemów SOWA. Twórca programu – Leszek Masadyński przedstawił kierunki rozwoju oprogramowania bibliotecznego oraz zademonstrował nowe rozwiązania biblioteczne oferujące integrację katalogów bibliotecznych. Są to regionalne serwisy biblioteczne umożliwiające jednoczesne poszukiwania zbiorów w katalogach internetowych bibliotek (Multi-Opac).

Pod koniec spotkania padły konkretne propozycje migracji z systemów SOWA1 do aktualnego środowiska SOWA2/MARC21. Zadeklarowano również chęć przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych dla bibliotekarzy m.in. z opracowania druków zwartych w formacie MARC21, które zostaną zrealizowane w ramach zadań Konsorcjum.