Kategorie
System Sowa

Co nowego w systemie SOWA?

Informujemy, że w aktualnym kliencie systemu SOWA2/MARC21 dokonano kilku zmian, m.in.:

– udostępniono kopię Kartoteki Haseł Formalnych Biblioteki Narodowej w polach zawierających hasła formalne (1XX, 7XX). Dzięki temu rozwiązaniu można szybciej zweryfikować hasła osobowe w katalogu oraz rozpocząć tworzenie KHW. Dostęp do bieżąco aktualizowanej KHF BN następuje poprzez kliknięcie w ikonkę CKHW. W systemie zaimplementowana jest ponadto kopia Słownika Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej (SjHP BN) dla pól z grupy 6XX, która również jest cyklicznie aktualizowana;

– w formatce MARC21 do opracowania opisu bibliograficznego książki usunięto nieużywane wskaźniki w polach 041 (drugi wsk.) oraz 65X (pierwszy wsk.);

– uruchomiono możliwość pobierania rekordów w formacie MARC21 z portalu e-usług bibliotecznych w.bibliotece.pl Funkcjonalność dostępna jest z menu Rekord/Pobierz lub odpowiedniej ikonki w module Katalogowania;

Warto dodać, iż klient systemu SOWA2/MARC21 obsługuje standard kodowania polskich znaków UTF-8 (zob. wykaz znaków diakrytycznych).