Kategorie
Inne

System SOWA – tematem pracy magisterskiej

Pani Beata Dąbrowska z warszawskiej Ursynoteki, obroniła pracę magisterską pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Sosińskiej-Kalaty na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Temat pracy: SYSTEM BIBLIOTECZNY SOWA I JEGO FUNKCJONALNOŚĆ W OPINIACH UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WARSZAWSKIEJ DZIELNICY URSYNÓW.

Beata Dąbrowska, będąc pracownikiem Biblioteki Publicznej im. J. U. Niemcewicza w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, miała możliwość sprawdzenia czy czytelnicy korzystają z możliwości, jakie daje program biblioteczny i czy rozpowszechnione jest używanie katalogu online. Praca zawiera charakterystykę automatyzacji bibliotek w Polsce, opis powstania i rozwoju systemu Sowa, charakterystykę dzielnicy Ursynów oraz opis wyniku badania sondażowego przeprowadzonego w 4 ursynowskich bibliotekach. Badanie dostarczyło informacji o tym, w jakim zakresie czytelnicy są informowani o zmianach i nowościach systemu oraz czy korzystają z nowych usług elektronicznych.

Kategorie
Inne

System SOWA w szkolnym podręczniku

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy wykorzystująca system SOWA2/MARC21 została zaprezentowana w podręczniku przeznaczonym dla uczniów klas 2 szkoły podstawowej.

Klasa 2. Podręcznik z ćwiczeniami. Część 6 stanowi element serii Razem w szkole wydanej przez „Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne”. Zawarte w podręczniku publikacje zostały opracowane przez nauczycieli praktyków w ramach Programu edukacji wczesnoszkolnej.