Kategorie
Szkolenia

Spotkanie Bibliotekarzy Powiatu Poznańskiego

SAMSUNG

12 kwietnia odbyło się „Spotkanie Bibliotekarzy Powiatu Poznańskiego”, zorganizowane przez „Konsorcjum Bibliotek – Systemów SOWA”. Tematem spotkania było omówienie bieżących działań w zakresie automatyzacji procesów bibliotecznych w poznańskich książnicach, a także odpowiedź na uwagi i propozycje bibliotekarzy dotyczące komputeryzacji bibliotek.

Szkolenie poprzedzone było krótkim wprowadzeniem do zasad metodyki i organizacji pracy przy sporządzaniu katalogów bibliotecznych i bibliograficznych przy zastosowaniu obowiązującego formatu zapisu i wymiany danych (MARC-21) dla opisów bibliograficznych oraz rekordów haseł wzorcowych. Omówiono także mechanizmy wyszukiwawcze protokołu z39.50 systemu SOWA2 (pobieranie gotowych opisów bibliograficznych), a także funkcja załączania miniatur okładek książek do rekordów w systemie oraz sposoby integracji opisów bibliograficznych z udostępnionymi w sieci globalnej zasobami elektronicznymi.

W trakcie spotkania, które odbyło się w siedzibie firmy SOKRATES-software w Poznaniu, przedstawiono model współpracy bibliotek w powiecie w kontekście funkcjonowania Katalogu Rozproszonego Powiatu Poznańskiego, którego oficjalna prezentacja odbyła się w trakcie zjazdu bibliotekarzy.

Rozmowy wzbogaciła prezentacja funkcjonalności zintegrowanego systemu bibliotecznego SOWA2/MARC21. Bibliotekarze korzystali także z indywidualnych konsultacji z producentem oprogramowania w zakresie rozwijanego oprogramowania bibliotecznego, a także zdobyli aktualną wiedzę dotyczącą zasad wdrożenia i użytkowania systemu w sieci bibliotecznej.

Kategorie
Szkolenia

Bibliotekarz XXI wieku – projekt Biblioteki PSW w Białej Podlaskiej

Już wkrótce w Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej rozpocznie się projekt “Bibliotekarz XXI wieku – przewodnik po labiryncie informacji i wiedzy”.

W ramach programu dokonana zostanie konwersja baz danych systemu SOWA2 do formatu MARC21. Projekt skierowany jest do bibliotekarzy bibliotek publicznych, pedagogicznych i szkół wyższych. Rekrutacja już od 1 marca 2011 r.

Kategorie
Inne

Nowe technologie w siedzibie MBP w Opolu

2 marca 2011 r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowej, pięknej i nowocześnie wyposażonej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu przy ul. Minorytów 4. Opolską książnicą, zarządza nowoczesny system biblioteczny SowaSQL. Czytelników i bibliotekarzy zapewne ucieszy fakt implementacji RFID w tym systemie bibliotecznym. Rozwiązanie to, nie tylko usprawni procesy identyfikacji zbiorów bibliotecznych, ale też zdecydowanie przyspieszy ich obieg.

Podstawą technologii RFID jest specjalna etykieta, posiadająca formę płaskich nalepek (tzw. transponderów), którą umieszcza się na książce. W pamięci etykiety przechowywana jest zakodowana informacja o wypożyczeniu danego materiału bibliotecznego. Wprowadzanie informacji do i z pamięci etykiety przebiega drogą radiową. Zapis informacji na etykiecie dokonywany jest automatycznie przy każdorazowym wypożyczeniu lub zwrocie. Bramki uniemożliwiają wyniesienie niewypożyczonych materiałów poza siedzibę biblioteki, bez wiedzy bibliotekarza.

Czytelnik będzie obsługiwany jeszcze szybciej, gdyż operacje wypożyczeń lub zwrotu książek dokonywane są automatycznie za pomocą specjalnych, samoobsługowych stanowisk (tzw. terminali). Warto nadmienić, iż RFID należy do grupy rozwiązań o wysokim poziomie bezpieczeństwa i w technicznym znaczeniu jest bardziej zaawansowana od technologii kodów kreskowych, którą stosuje większość bibliotek w Polsce.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystego otwarcia biblioteki: www.24opole.pl

Kategorie
Inne

Bibliografie w systemie bibliotecznym SOWA

Dziękujemy za skany okładek bibliografii przesłane na adres elektroniczny Konsorcjum. Wśród nich znalazły się interesujące publikacje dotyczące regionu, które chcielibyśmy Państwu zaprezentować.

I. Krosno

Szczególne wyróżnienie należy się Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej, której pracownicy przygotowali “Bibliografię Krosna i powiatu krośnieńskiego 2000-2005”. Publikacja, która rejestruje dorobek piśmienniczy Krosna i powiatu krośnieńskiego na podstawie zgromadzonych wydawnictw zwartych, artykułów z czasopism, dzienników lokalnych i regionalnych, a nawet dokumentów życia społecznego, została starannie opracowana w systemie SOWA (zebrano ok. 5000 opisów bibliograficznych sporządzonych głównie z autopsji), a następnie ułożono je w 16 działach rzeczowych i zaopatrzono w indeksy (autorski i przedmiotowy oraz indeks pozycji zwartych).

Bibliografia została opublikowana w formie drukowanej (ponad 400 stron), a tom dodatkowo wzbogaciła twarda oprawa.

Warto nadmienić, że bibliografia została również udostępniona wśród cyfrowych kolekcji: http://www.kbc.krosno.pl/publication/47 

Baza bibliograficzna wraz z kartoteką zagadnieniową jest dostępna na stronie KBP: http://katalog.kbp.krosno.pl/sowacgi.php?KatID=1

II. Chrzanów

“Bibliografia regionalna powiatu chrzanowskiego za rok 2006”, to kolejna ciekawa praca przygotowana przez zespół bibliotekarzy z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie, która ukazała się drukiem jako wybór szerszego studium bibliograficznego za rok 2006.

Opracowanie z Chrzanowa to przede wszystkim bibliografia przedmiotowa, która rejestruje materiał bibliograficzny w formie artykułów z prasy regionalnej oraz w mniejszym stopniu wydawnictw zwartych, zbiorów elektronicznych oraz wydawnictw kartograficznych (zamiarem bibliografów jest jednak poszerzenie materiału o zbiory specjalne i dokumenty życia społecznego).

Opracowanie zostało przygotowane w całości z autopsji (w systemie SOWA zgromadzono 1749 opisy) i opiera się na podziale tematycznym przygotowanym według ramowego schematu bibliografii, uzupełnionego o indeksy (autorski, przedmiotowy) oraz wykaz tytułów czasopism i ich skrótów oraz użytych symboli.

Baza bibliograficzna oraz kartoteka zagadnieniowa dostępna jest na stronie chrzanowskiej książnicy www.mbp.chrzanow.pl i w regionalnym serwisie z39.50 – Fidkar Małopolski.

Publikacje bibliograficzne za wcześniejsze lata (2000-2002, 2003-2005), a także późniejsze (2007) zostały zdigitalizowane i udostępnione w formie elektronicznej w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej. W chwili obecnej można je z powodzeniem przeglądać również w cyfrowym muzeum i archiwum Europy – w Europeanie.

Kategorie
Inne

Uruchomiliśmy stronę Konsorcjum Bibliotek SOWA

Chcielibyśmy, aby Konsorcjum stało się nie tylko platformą służącą do wymiany informacji i doświadczeń w zakresie obsługiwanego przez nas oprogramowania bibliotecznego, ale spełniło również funkcję integrującą środowisko użytkowników systemów SOWA, celem podjęcia wspólnych działań na rzecz rozwoju komputeryzacji naszych bibliotek.

Mamy również nadzieję, że pracownicy tych bibliotek, które przystąpiły do Konsorcjum będą skuteczniej pogłębiać wiedzę i zdobywać kolejne kwalifikacje podczas pracy w zintegrowanym systemie bibliotecznym.