Kategorie
System Sowa

Formatowanie wiadomości e-mail w HTML

Informujemy o możliwości wysyłania wiadomości e-mail w formacie HTML. Do tej pory system SOWA wysyłał wiadomości zawierające jedynie znaki (zwykły tekst). Nie można było zmienić czcionki, rozmiaru tekstu oraz formatować wiadomości przez dodanie tła lub grafiki (np. loga biblioteki).

HTML, który jest stosowany do tworzenia stron sieci Web, pozwala uatrakcyjnić treść wiadomości. Dzięki niemu można dostosować wiadomość e-mail do tradycyjnych dokumentów bibliotecznych lub szaty graficznej strony WWW (kolory, czcionki, listy punktowane itp.). Do skonfigurowania „formatowania wiadomości w HTML” służy parametr bazy czytelników ustawiany odpowiednią komendą w programie Administratora, który należy wywołać i uzupełnić używając dowolnego kodu HTML (domyślne style CSS są puste).

Biblioteką, która jako pierwsza uruchomiła możliwość formatowania wiadomości e-mail w HTML, jest MBP w Olsztynie.

Kategorie
System Sowa

Co nowego w systemie SOWA?

Informujemy, że w aktualnym kliencie systemu SOWA2/MARC21 dokonano kilku zmian, m.in.:

– udostępniono kopię Kartoteki Haseł Formalnych Biblioteki Narodowej w polach zawierających hasła formalne (1XX, 7XX). Dzięki temu rozwiązaniu można szybciej zweryfikować hasła osobowe w katalogu oraz rozpocząć tworzenie KHW. Dostęp do bieżąco aktualizowanej KHF BN następuje poprzez kliknięcie w ikonkę CKHW. W systemie zaimplementowana jest ponadto kopia Słownika Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej (SjHP BN) dla pól z grupy 6XX, która również jest cyklicznie aktualizowana;

– w formatce MARC21 do opracowania opisu bibliograficznego książki usunięto nieużywane wskaźniki w polach 041 (drugi wsk.) oraz 65X (pierwszy wsk.);

– uruchomiono możliwość pobierania rekordów w formacie MARC21 z portalu e-usług bibliotecznych w.bibliotece.pl Funkcjonalność dostępna jest z menu Rekord/Pobierz lub odpowiedniej ikonki w module Katalogowania;

Warto dodać, iż klient systemu SOWA2/MARC21 obsługuje standard kodowania polskich znaków UTF-8 (zob. wykaz znaków diakrytycznych).

Kategorie
System Sowa

Katalogi rozproszone w systemach SOWA

26 lutego 2013 r. uruchomiono pięćdziesiąty katalog rozproszony dla bibliotek wykorzystujących systemy SOWA. Pierwsze katalogi Multi-OPAC opracowano w 2010 roku dla bibliotek samorządowych województwa wielkopolskiego i województwa śląskiego. Zdecydowana większość tych katalogów dotyczy jednak wyszukiwania zbiorów bibliotecznych w obrębie powiatów.

Sercem katalogu rozproszonego jest specjalna multiwyszukiwarka umożliwiająca jednoczesne przeszukiwanie serwerów bibliotecznych zawierających dane bibliograficzne i ich prezentację na stronie internetowej (bramka WWW). Wyszukiwanie zbiorów odbywa się podobnie jak w katalogach OPAC za pomocą określonych kryteriów wyszukiwawczych (indeksy), przy czym czytelnik ma możliwość zawężenia obszaru wyszukiwania do określonych katalogów bibliotecznych (np. gminnych bibliotek publicznych). Dzięki temu rozwiązaniu, każdy użytkownik biblioteki może za pomocą internetu sprawdzić czy poszukiwana książka znajduje się w bibliotece wojewódzkiej, miejskiej lub gminnej.  Pomysł stworzenia rozproszonych serwisów bibliotecznych powstaje zwykle w wyniku działań związanych z ujednolicaniem formatów baz danych oraz systemów bibliotecznych w zintegrowanym systemie bibliotecznym SOWA. W wielu wypadkach towarzyszy temu zmiana metodyki opracowania zbiorów bibliotecznych oraz przełamanie barier technologicznych, które do tej pory uniemożliwiały opracowanie regionalnego serwisu bibliotecznego. Inicjatorami stworzenia katalogów rozproszonych są natomiast biblioteki sprawujące nadzór merytoryczny nad bibliotekami w powiecie. Katalogi Multi-OPAC są starannie zaplanowane i opracowane; większość z nich bazuje na danych uwzględnieniających międzynarodowe i krajowe normy, standardy i zalecenia biblioteczne (MARC 21, z39.50, ISO 2709).

Kategorie
Porady System Sowa

W Łodzi samemu można zapisać się do biblioteki

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi zaprasza wszystkich zainteresowanych do samodzielnego zapisania się do biblioteki.

Na stronie katalogu OPAC systemu SOWA2/MARC21 pojawiła się bowiem opcja, która umożliwia zdalny zapis do Biblioteki. Wystarczy wypełnić prosty formularz, a następnie odebrać maila wysłanego przez system. Następnie system generuje hasło dostępu do katalogu, które wysyła również mailem.

W tym momencie czytelnik może już zalogować się do katalogu on-line i korzystać z wszystkich dostępnych usług (rezerwowanie, zamawianie książek).

Przypominamy, że zbiory łódzkiej książnicy obejmują niemal 300 tys. książek, ponad 17 tys. czasopism i 6 tys. materiałów audiowizualnych i są dostępne dla nauczycieli, pracowników placówek oświatowych województwa łódzkiego oraz studentów uczelni łódzkich. Pozostałe osoby mogą korzystać ze zbiorów na miejscu.

Kategorie
Porady System Sowa

STREFA BIBLIOTEKI

Informujemy, że na stronie firmy SOKRATES-software została uruchomiona STREFA BIBLIOTEKI dla wszystkich użytkowników systemów SOWA, korzystających ze wsparcia serwisowego.

Dostęp do STREFY BIBLIOTEKI możliwy jest po zalogowaniu się na stronie internetowej SOKRATES-software, na podstawie załączonego Certyfikowanego Kodu Dostępu. Na etapie logowania należy podać numer licencji oraz indywidualne hasło.

Zalogowanie się do STREFY, umożliwia dostęp do informacji o wykorzystywanej wersji oprogramowania SOWA (aktualnej licencji, bieżących umowach, wykupionej usłudze hostingu lub terminie ważności polisy serwisowej – RPS). Dzięki STREFIE BIBLIOTEKI można także w łatwy i szybki sposób pobrać aktualne oprogramowanie biblioteczne dla stanowiska użytkownika, indywidualne pliki konfiguracyjne systemu oraz plik licencji.

Zachęcamy do korzystania!

Kategorie
Porady System Sowa

Możliwości kontaktu z czytelnikiem w systemie SOWA

Czas poświęcony na obsługę użytkownika w bibliotece może zostać znacznie skrócony dzięki automatyzacji wielu procesów w systemie SOWA. Aby zapewnić właściwą komunikację z czytelnikami konieczne jest skonfigurowanie systemu tak, aby ważne komunikaty wysyłane były pocztą elektroniczną.

Przede wszystkim biblioteka powinna posiadać konta pocztowe oraz znać ich parametry, tj. adres e-mail, adres serwera i numer portu SMTP, sposób szyfrowania transmisji: SSL lub TLS, nazwę i hasło użytkownika. Oprogramowanie SOWA umożliwia bowiem korzystanie z dwóch mechanizmów wysyłania poczty elektronicznej – wbudowanego (łatwiejszy w konfiguracji) albo zewnętrznego – moduł SMAILER (duże implementacje). Rozwiązania te umożliwiają również konfigurację wielu adresów wysyłania poczty elektronicznej w systemie, np. oddzielnych dla każdej agendy (fili, placówki, oddziału).

Rodzaje wiadomości wysyłane przez system można podzielić na dwie kategorie:

Powiadomienia – wiadomości dotyczące automatycznych operacji na koncie czytelnika (np. monity). Wysyłane są zarówno na adresy e-mail czytelnika oraz na dodatkowe adresy (np. rodziców) zdefiniowane dla czytelnika. Są to:

 • Zmiana stanu zamówienia na rezerwację
 • Przypomnienie o zbiorach zarezerwowanych, a nie odebranych
 • Powiadomienie o skasowaniu nieodebranej rezerwacji
 • Powiadomienie o końcu ważności zamówienia
 • Upomnienie po przetrzymaniu dokumentu
 • Przypomnienie o upływającym terminie zwrotu
 • Powiadomienie o nowo utworzonym  haśle dostępu do konta


Potwierdzenia – wiadomości dotyczące operacji wykonywanych przez czytelnika (niekoniecznie zmieniające stan konta). Wysyłane są tylko na adresy e-mail czytelnika. Są to:

 • Potwierdzenie żądania zmiany hasła
 • Wygenerowanie nowego hasła do konta czytelnika
 • Zdalny zapis: wysyłka linka aktywacyjnego
 • Zdalny zapis: ponowna wysyłka linka aktywacyjnego
 • Zdalny zapis: potwierdzenie utworzenia konta

Ponadto w trakcie realizacji zakupu zbiorów oraz dokonywania operacji międzybibliotecznych dostępne są potwierdzenia, tj. przyjęcie, anulowanie i zakończenie realizacji zlecenia zakupu, zmiana statusu wypożyczenia międzybibliotecznego.

Możliwe jest też wysyłanie wiadomości grupowych do poszczególnych kategorii czytelników.

Kategorie
System Sowa

Asystent wyszukiwania w.bibliotece.pl – nowa funkcja w katalogach OPAC

Informujemy, że biblioteki użytkujące system SOWA2/MARC21, których zbiory zostały zintegrowane z portalem usług bibliotecznych w.bibliotece.pl, zyskały funkcję umożliwiającą, w przypadku braku wyników wyszukiwania w katalogu OPAC, skorzystanie z pomocy Asystenta wyszukiwania w.bibliotece.pl

Asystent wyszukiwania pozwala czytelnikom na kontynuowanie procesu wyszukiwania zbiorów wśród innych bibliotek, których zbiory zostały włączone do portalu. Ponadto w przypadku nieodnalezienia poszukiwanego tytułu, system przedstawi „propozycje” dopasowane do zapytania w katalogu macierzystej biblioteki.

Twoje zapytanie nie zwróciło żadnych wyników. Możesz powrócić do formularza i dokładniej sprecyzować pytanie, albo skorzystać z uproszczonej wyszukiwarki w Portalu e-usług bibliotecznych: w.bibliotece.pl

Nowa usługa zostanie włączona opcjonalnie dla każdej biblioteki zainteresowanej współpracą z portalem w.bibliotece.pl

Kategorie
System Sowa

Zmiany w katalogach OPAC

Informujemy o dokonanych modernizacjach w katalogach OPAC systemów SOWA2/MARC21. Zmiany zostały automatycznie zaimplementowane w instalacjach opartych na hostingu, natomiast w instalacjach serwerowych zostaną włączone w trakcie najbliższej aktualizacji.

1. Wyróżnianie elementów frazy wyszukiwawczej w wynikach – np. poszukując w tytule Miłość, w wynikach zostanie podkreślone: Miłość i śmierć

2. Możliwość przełączania funkcji sortowania w wynikach, np. standardowo, tytułami.

3. W zakładce “Nowości” domyślnie ustawiono sortowanie opisów według daty dodania do „kolekcji nowości” (najnowsze wydawnictwa w katalogu prezentowane są na początku).

4. Funkcja “Zapamiętaj mnie” w formularzu logowania. System biblioteczny zapamięta dane logowania nawet po zamknięciu przeglądarki.

Poprawiono również wiele drobnych funkcji.

Niebawem w katalogach OPAC systemów SOWA2/MARC21 pojawi się nowatorska funkcjonalność związana z wyszukiwaniem danych w portalu w.bibliotece.pl