Kategorie
Szkolenia

Opracowanie książek w języku ukraińskim – webinarium

Zapraszamy na szkolenie dla bibliotekarzy użytkujących systemy SOWA, w trakcie którego przedstawimy teoretyczne i praktyczne zagadnienia związane z opracowaniem zbiorów bibliotecznych w języku ukraińskim.

Program szkolenia:

  • Cyrylica ukraińska – możliwości pracy ze znakami alfabetu (tablica znaków Sowa, klawiatura on-line, optyczne rozpoznawanie znaków tekstu cyrylickiego)
  • Transliteracja on-line (PN-ISO 9: 2000) i wypełnienie pól w formacie MARC 21
  • Opis dokumentu w języku ukraińskim a Deskryptory BN
  • Zapis form transliterowanych w strefie tytułu i oznaczenia odpowiedzialności (245)
  • Zawartość pola wyrażona innym systemem pisma (880)
  • Zapis w alfabecie oryginalnym i wiązanie pól
  • Rola pola recenzji i kolekcji tematycznych
  • Wyszukiwanie opisów zbiorów ukraińskich w OPAC
  • Egzemplifikacja
  • Pytania i podsumowanie szkolenia

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w formie instrukcji.

Szkolenie odbędzie się na platformie Clickmeeting w dniu 1 czerwca w godz. 10.30-12.00.

Zgłoszenia na szkolenie prosimy kierować na adres: konsorcjum.sowa@gmail.com 

Liczba miejsc na szkoleniu ograniczona. Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.