Kategorie
Szkolenia

Deskryptory, fasety, encje – jak zrozumieć nowy model opracowania bibliograficznego?

Zapraszamy na cykl specjalistycznych szkoleń dla bibliotekarzy na temat nowych przepisów opracowania (Deskryptory Biblioteki Narodowej) oraz dostosowania systemu bibliotecznego SOWA2/MARC21 i SowaSQL do bieżących zasad katalogowania zbiorów bibliotecznych.

W trakcie spotkań zostaną przedstawione następujące zagadnienia:

  • zmiany w oprogramowaniu bibliotecznym SOWA2/MARC21 i SowaSQL dotyczące tworzenia opisów bibliograficznych i wzorcowych,
  • przekształcanie rekordów opracowanych według dotychczasowych przepisów do nowych zasad opartych na zaleceniach w zakresie adaptacji wybranych zagadnień formatu RDA,
  • sposoby pozyskiwania nowych haseł z kartoteki dBN,
  • metody adaptacji jednostek leksykalnych w hasłach przedmiotowych prostych i rozwiniętych,
  • encje przy wyszukiwaniu fasetowym w katalogach OPAC – jak to rozumieć?

Przypomniane zostaną możliwości katalogowania dokumentów w formularzu MARC21 oferującym dostęp do zaimplementowanych słowników (pola: 380 i 655, 385 i 386, 336, 337 i 338 oraz 658). Omówione zostaną również opisy bibliograficzne ilustrujące wykorzystanie deskryptorów dziedzinowych (658), które służą przypisaniu treści materiału bibliotecznego do wybranych dziedzin oraz poszczególnych sfer aktywności człowieka.

Szkolenia dla bibliotekarzy mają charakter syntezujący dotychczasową wiedzę. Są okazją do zadawania pytań oraz przedstawienia własnych propozycji i eksperymentów w zakresie tematowania zbiorów bibliotecznych. Udział w szkoleniach jest nieodpłatny.

Najbliższe szkolenia zaplanowano w następujących bibliotekach:

15.11 – PiMBP w Brzesku (powiat brzeski)
17.11 – MBP w Sanoku (powiat sanocki, krośnieński, leski, bieszczadzki)
17.12 – WiMBP w Rzeszowie
29.11 – Biblioteka Śląska w Katowicach
07.12 – MiPBP w Wodzisławiu Śląskim (powiat wodzisławski i inne)
08.12 – MBP w Limanowej (powiat limanowski)
15.12 – WBP w Krakowie