Kategorie
Szkolenia

Szkolenie dla bibliotekarzy w Łodzi

20 października 2017 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi odbyło się specjalistyczne szkolenie dla bibliotekarzy użytkujących systemy biblioteczne SOWA na temat nowych przepisów opracowania (Deskryptory Biblioteki Narodowej) oraz dostosowania systemów bibliotecznych SOWA2/MARC21 i SOWA SQL do bieżących zasad katalogowania zbiorów bibliotecznych. Szkolenie zaadresowano dla bibliotekarzy z bibliotek z województwa łódzkiego.

W trakcie spotkania omówione zostały zmiany w oprogramowaniu bibliotecznym dotyczące tworzenia opisów bibliograficznych i wzorcowych. Bibliotekarze zapoznali się z możliwościami przekształcania rekordów opracowanych według dotychczasowych przepisów do nowych zasad opartych na zaleceniach Biblioteki Narodowej w zakresie adaptacji wybranych zagadnień formatu RDA. Przedstawiono sposoby pozyskiwania w systemach SOWA nowych haseł z kartoteki dBN, a także metody adaptacji jednostek leksykalnych w hasłach przedmiotowych prostych i rozwiniętych.

Omówiono możliwości katalogowania dokumentów w nowym modelu opracowania zbiorów w nowym formularzu MARC21 posiadającym dostęp do zaimplementowanych słowników deskryptorów (pola: 380 i 655, 385 i 386, 336, 337 i 338 oraz 658). Wskazane, w trakcie szkolenia, opisy bibliograficzne ilustrowały wykorzystanie deskryptorów dziedzinowych (658), które służą przypisaniu treści materiału bibliotecznego do wybranych dziedzin oraz poszczególnych sfer aktywności człowieka. Stały się one również przykładami wskazania encji przy wyszukiwaniu fasetowym w katalogach OPAC.

Jim Kalbach [CC BY-SA 3.0] 

Podkreślono znaczenie dokonywanych zmian oraz syntetycznie omówiono zawartość wybranych katalogów bibliotek użytkujących systemy biblioteczne SOWA2/MARC21 i SowaSQL.

W spotkaniu wzięło udział 110 bibliotekarzy reprezentujących różne typy bibliotek (pedagogiczne, uczelniane, wojewódzką, powiatowe, miejskie, gminne) z bibliotek z woj. łódzkiego. Było to już drugie spotkanie nt. temat zmian w opracowaniu zbiorów w 2017 roku.

Za pomoc w organizacji szkolenia dziękujemy sponsorowi – firmie Sokrates-software oraz pracownikom Działu Metodyki, Analiz i Szkoleń Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Łodzi.