Kategorie
Szkolenia

Deskryptory BN – szkolenie dla bibliotekarzy w Łodzi

Efektem prac nad nowym modelem opracowania zbiorów, opartym o Deskryptory Biblioteki Narodowej, są zauważalne zmiany w katalogach bibliotecznych. Zdecydowaliśmy się w związku z tym zorganizować kolejne szkolenie i syntetycznie omówić praktyczne zastosowanie wybranych adaptacji zasad RDA w katalogach bibliotek województwa łódzkiego użytkujących systemy biblioteczne SOWA2/MARC21 i SowaSQL.

Wszystkich użytkowników systemów bibliotecznych SOWA z województwa łódzkiego zajmujących się opracowaniem zbiorów bibliotecznych zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się 20 października 2017 roku w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi przy ul. Gdańskiej 100/102 (sala konferencyjna na II p.).

Tematem spotkania będzie omówienie zawartości katalogów bibliotek z uwzględnieniem zmian, które dokonały się w kartotekach BN, a także przedstawienie wybranych przykładów rekordów bibliograficznych zawierających deskryptory dziedzinowe (ujęcie przedmiotu publikacji, dziedzina).

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy na nasz adres konsorcjum.sowa@gmail.com do 13 października 2017 r.