Kategorie
Szkolenia

Deskryptory BN – szkolenia dla bibliotekarzy w Olsztynie

Bibliotekarzy z województwa warmińsko-mazurskiego, użytkujących systemy biblioteczne SOWA, zapraszamy na specjalistyczne szkolenie poświęcone zmianom w opracowaniu zbiorów bibliotecznych w związku z wdrożeniem Deskryptorów BN i implementacją zasad RDA. 

Szkolenie odbędzie się dnia 31 marca 2017 r. w godzinach 10.00-15.00 w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie przy ul. 1 Maja 5Szkolenie jest bezpłatne.