Kategorie
Porady System Sowa

Zgłoszenie zakupu książek oraz zamówienia międzybiblioteczne

Zachęcamy do uruchomienia nowych funkcjonalności w OPAC: “Zaproponuj zakup bibliotekarzowi” oraz “Złóż zamówienie międzybiblioteczne”

Zaproponuj zakup bibliotekarzowi” to możliwość zgłaszania w systemie bibliotecznym propozycji zakupu zbiorów do biblioteki z katalogu OPAC. Usługa umożliwia zgłaszanie bibliotekarzowi czytelniczych potrzeb użytkowników oraz, po ich dokonaniu, automatycznego (email) informowania o zrealizowaniu prośby. Zalogowany użytkownik w katalogu internetowym biblioteki ma do dyspozycji formularz dostępny w zakładce „Zamówienia” zawierający pola: Autor proponowanej pozycji; Tytuł proponowanej pozycji; Wydawca, rok wydania; Uwagi.

“Złóż zamówienie międzybiblioteczne” jest to natomiast usługa w systemie bibliotecznym umożliwiająca dokonywanie kwerend z katalogu OPAC oraz ich realizację w modułach katalogowania i obsługi wypożyczeń. Szybkie sporządzenie zamówienia międzybibliotecznego możliwe jest po zalogowaniu się użytkownika w katalogu internetowym biblioteki i wysłaniu formularza zawierającego opis przedmiotu zamówienia oraz uwag, dostępnego w zakładce „Zamówienia”. Zlecenie jest automatycznie kierowane do programu katalogowania i w dalszej kolejności rozpatrywane przez personel biblioteki .