Kategorie
System Sowa

w.bibliotece.pl – nowa odsłona portalu

Kiedy pierwszy raz uruchomiono portal w.bibliotece.pl, współpracowano wówczas zaledwie z kilkoma bibliotekami. Dziś baza danych w portalu kilkadziesiąt milionów opisów bibliograficznych z kilkuset katalogów bibliotecznych. Wraz ze wzrostem tej liczby, coraz trudniej jest dokonywać wyboru prawidłowego opisu bibliograficznego (z różnych kombinacji lat wydań, ISBN-ów, nazw wydawców często niepoprawnie lub niekompletnie wprowadzonych) i przedstawić go w formie przyjaznej czytelnikowi.

Strona dzieła

Podjęto trudną decyzję, by zmniejszyć szczegółowość opisu zasobu w portalu, ograniczając go do możliwości identyfikowania z konkretnym tytułem i twórcą.

Motywowano się możliwościami:

  • użycia metod statystycznych, by wyeliminować część błędów w opisach i wyodrębnić z nich najważniejsze informacje,
  • przedstawienia informacji o dostępności egzemplarzy i zasobów elektronicznych bez konieczności przeglądania długiej listy różnych wydań.

Nowa “strona dzieła” prezentuje opis algorytmicznie wybranych informacji (z kilku do kilkuset rekordów bibliograficznych), wraz z najpopularniejszą okładką, zgromadzoną listą zasobów elektronicznych oraz mapą dostępności, prowadzącą do nowej aplikacji Wypożyczalni.

Wypożyczalnia  

Bez konieczności zamawiania lub rezerwowania książek w osobnych katalogach online, teraz wszystkie książki z komputerowych wypożyczalni, bibliotek współpracujących z portalem, można zarezerwować lub zamówić bezpośrednio w w.bibliotece.pl za pomocą czterech prostych kroków:

  • wybierz miejscowość,
  • wybierz bibliotekę,
  • wybierz rekord bibliograficzny,
  • zarezerwuj / zamów egzemplarz.

Wyszukiwarka otrzymała również umiejętność filtrowania stanu dostępności egzemplarzy oraz lokalizowania placówek bibliotecznych na mapie.

Zapraszając do Wypożyczalni, prosimy o kliknięcie na mapie (na stronie wyszukanego dzieła) lub na ikonie biblioteki bezpośrednio na wynikach wyszukiwania.