Kategorie
Szkolenia

Łódzkie spotkanie z SOWĄ w Sieradzu

24 czerwca 2015 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Sieradzu odbyło się spotkanie bibliotekarzy z województwa łódzkiego poświęcone zagadnieniom nowych usług internetowych pt. Rozwój systemów SOWA w nowym modelu opracowania i wyszukiwania informacji.

Spotkanie otworzyła Hanna Krawczyk – dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu, przedstawiając Sieradzkie SOWY, prezentację ukazującą ewolucję procesów komputerowych w bibliotece na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat.

Zjazd bibliotekarzy, prócz wystąpień Wojciecha Kowalewskiego i Leszka Masadyńskiego, wzbogaciła prezentacja Piotra Bierczyńskiego z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi Czytelnictwo książek elektronicznych w bibliotekach publicznych województwa łódzkiego na przykładzie platformy IBUK Libra. Wystąpienie zastępcy dyrektora ds. merytorycznych WBP dotyczyło czytelnictwa e-booków w bibliotekach publicznych na ziemi łódzkiej w okresie od 1 października 2014 r. do 31 maja 2015 r.

W spotkaniu wzięło udział 58 bibliotekarzy reprezentujących 30 bibliotek różnych typów (6 pedagogicznych, 8 powiatowych, 8 miejskich, 9 gminnych) z bibliotek z woj. łódzkiego. Aktualne informacje dotyczące bibliotek przedstawiła także Małgorzata Cegiełko – kierownik Działu Metodyki, Analiz i Szkoleń WBP w Łodzi.


fot. Robert Sobieraj /PBP Sieradz/