Kategorie
Szkolenia

Majowe spotkania z bibliotekarzami

Zakończyliśmy serię majowych spotkań w bibliotekach (Jaworzno, Krosno, Kraków, Nowy Targ, Limanowa, Bielsko-Biała, Mogilno, Dopiewo, Szczerców, Leszno), poświęconych tematyce pozyskiwania czytelników. Dzięki nowoczesnym usługom internetowym, które współpracują z oprogramowaniem bibliotecznym SOWA, czytelnicy zaciekawieni nowymi sposobami prezentacji informacji o zbiorach bibliotecznych, chętniej korzystają z katalogów WWW bibliotek i częściej odwiedzają biblioteki. Potwierdzają to statystyki wielu bibliotek.

W maju przeprowadziliśmy szereg wykładów i specjalistycznych szkoleń tematycznych dla użytkowników oprogramowania SOWA, dzięki którym bibliotekarze zdobyli wiedzę o metodach przeszukiwania zasobów informacyjnych internetu oraz o zachowaniach czytelników.

Umiejętności praktyczne wyniesione z konferencji i seminariów bibliotecznych, posłużyć mają lepszemu zrozumieniu technologii informacyjnych wokół bibliotek i ich roli we współczesnym środowisku. Dziękujemy za współpracę i zachęcamy do dalszych badań środowiska użytkowników bibliotek.

Relacje i źródło zdjęć: KrosnoJaworznoLimanowaNowy Targ.