Kategorie
Szkolenia

W Olsztynie o bibliotece we współczesnym systemie komunikacji

W dniach 18-19 września 2013 r. w Olsztynie odbyła się konferencja pt. Biblioteka we współczesnym systemie komunikacji. Organizatorzy konferencji, przedstawiciele Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie oraz firmy Sokrates-software, przygotowali dwa dni wykładów i prezentacji oraz warsztatów.

Wybór miejsca konferencji nie był przypadkowy, bowiem Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie może pochwalić się wyjątkową popularnością. W samym 2012 roku biblioteka zarejestrowała prawie milion wypożyczeń, natomiast ilość zarejestrowanych wejść na internetowe konto przez katalog OPAC w ubiegłym miesiącu (sierpień) wyniosła 362113. Nie sposób nie zauważyć też różnych akcji mających na celu pobudzenie czytelnictwa w regionie. Olsztyńska biblioteka miejska wraz z Książnicą Polską zorganizowała projekt „Olsztyn czyta”, którego efektem było wykreowanie wśród mieszkańców Olsztyna mody na czytanie. O akcji było głośno nie tylko w Olsztynie.

Ważnym czynnikiem, który także doprowadził do spotkania bibliotekarzy w Olsztynie była rola systemu bibliotecznego w środowisku współczesnej biblioteki. Katalogi on-line olsztyńskiej biblioteki są wszkaże przedmiotem dużego zainteresowania wśród użytkowników systemów SOWA, którzy nie tylko wykorzystują praktycznie zasób informacyjny o zbiorach tej biblioteki, ale też wzorują w oparciu o nie swoje katalogi OPAC.

W pierwszym dniu konferencji zaplanowano dwie sesje w olsztyńskim ratuszu. Pierwszą z nich, zatytułowaną “W drodze do…?” – zmiany w funkcjonowaniu bibliotek na przykładzie MBP W Olsztynie, wypełniła prezentacja Katarzyny Masiewicz i Urszuli Witkowskiej z MBP w Olsztynie Biblioteka jest wszędzie – nowoczesne metody komunikacji z użytkownikiem oraz Technologia nas zmienia?! – zadania i możliwości nowoczesnego systemu bibliotecznego, który przedstawiła Elżbieta Józwowicz z MBP w Olsztynie. Obydwa wystąpienia zawierały interesujące sposoby na promocję działalności bibliotecznej: 1. w rzeczywistości poprzez wyjście z inicjatywą do społeczności miejskiej oraz 2. w świecie wirtualnym, poprzez wykorzystanie możliwości, które oferuje nowoczesne oprogramowanie biblioteczne.

Drugą sesję pt. “Biblioteka w sieci” – możliwości i kierunki rozwoju Systemu SOWA rozpoczęła prezentacja twórcy systemu SOWA – Leszka Masadyńskiego, który przedstawił innowacje w systemie SOWA2/MARC21 stanowiące odpowiedź na potrzeby bibliotekarzy i czytelników. Następnie głos zabrał Wojciech Kowalewski z Konsorcjum Bibliotek – Użytkowników „SOWA”, który podzielił się refleksjami nt. komputeryzacji bibliotek i sposobami zdobywania czytelników w sieci internetowej.

W drugim dniu konferencji odbyły się otwarte warsztaty dla bibliotekarzy i czytelników w Planecie 11 pod hasłem “Integracja użytkowników i bibliotek”. W ich trakcie starano się wskazać możliwości promocji działania bibliotek i zbiorów bibliotecznych w portalu społecznościowym w.bibliotece.pl poprzez wykorzystanie potencjału ich użytkowników. Innowacyjne zaprezentowanie zbiorów bibliotecznych (z katalogów OPAC) wzbogaconych o nowe treści dodane przez czytelników (recenzje, oceny, rekomendacje, tagi) obudowane usługami Web 2.0 w połączeniu z opracowaniem własnej “biblioteczki” (wirtualne regały) są elementami przyciągającymi do odwiedzin tradycyjnej biblioteki. Uczestnicy szkolenia, prócz ćwiczeń praktycznych, wysłuchali  szeregu rad, które pozwolą stworzyć funkcjonalną stronę biblioteczną z możliwością wykorzystania geolokalizacji oraz własnej wyszukiwarki zbiorów.

Olsztyńskie spotkanie bibliotekarzy było okazją do wymiany doświadczeń i prezentacji interesujących rozwiązań i koncepcji „dobrych praktyk” stosowanych w bibliotekach.