Kategorie
Szkolenia

Szkolenie dla bibliotekarzy w Bydgoszczy

16 września 2013 r. w Bydgoszczy odbyło się specjalistyczne szkolenie dla bibliotekarzy z podregionu bydgoskiego zorganizowane przez Konsorcjum Bibliotek – Użytkowników Systemów „SOWA” oraz Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy. Przedmiotem szkolenia było komputerowe opracowanie zbiorów bibliotecznych w formacie MARC21. Na spotkanie, które skierowano dla bibliotekarzy średnio zaawansowanych w opracowaniu zbiorów w systemie SOWA2/MARC21, przybyło łącznie 27 osób.

W trakcie spotkania omówiono ogólną budowę rekordu opisu bibliograficznego książek wielotomowych ze szczególnym uwzględnieniem tomów o tytułach niewyróżniających (zależnych) oraz tomów o tytułach wyróżniających. Z autopsji opracowano także dokumenty dźwiękowe oraz prace współwydane (pod wspólnym tytułem i bez wspólnego tytułu) oraz wydawnictwa zawierające serie złożone i tytuły niesamoistne wydawniczo.

Uczestnicy warsztatów otrzymali materiały do doskonalenia wiedzy z zakresu wykorzystania formatu MARC21. Udział w szkoleniach był darmowy.