Kategorie
Szkolenia

Szkolenia dla bibliotekarzy na Podkarpaciu

W dniach 24 i 25 kwietnia w Rzeszowie odbyły się specjalistyczne szkolenia dla bibliotekarzy z województwa podkarpackiego zorganizowane przez Konsorcjum Bibliotek – Użytkowników Systemów „SOWA” i Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie. Dwudniowe warsztaty dla średnio zaawansowanych (w opracowaniu zbiorów bibliotecznych) użytkowników systemów SOWA2/MARC21 zorganizowano na prośbę bibliotekarzy, którzy wcześniej brali udział w szkoleniach podstawowych.

W trakcie spotkania omówiono budowę rekordu opisu bibliograficznego książek wielotomowych ze szczególnym uwzględnieniem tomów o tytułach niewyróżniających (zależnych) oraz tomów o tytułach wyróżniających. Z autopsji opracowano także prace współwydane (pod wspólnym tytułem i bez wspólnego tytułu) oraz wydawnictwa zawierające serie złożone i tytuły niesamoistne wydawniczo.

Bibliotekarze poznali budowę rekordów haseł wzorcowych (hasło formalne dla opisu bibliograficznego oraz hasło przedmiotowe stworzone w trakcie opracowania rzeczowego dokumentu), a także metody przydzielania ujednoliconej formy hasła (np. autorytatywnego) do odpowiedniego pola rekordu bibliograficznego.

Uczestnicy warsztatów otrzymali materiały do doskonalenia wiedzy z zakresu wykorzystania formatu MARC21. Udział w szkoleniach był darmowy. Przeszkolono 52 osoby.

foto: Ewa Lelek, WiMBP Rzeszów