Kategorie
Szkolenia

Spotkanie z formatem MARC21 w Jaworznie

18 marca 2013 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie odbyło się specjalistyczne szkolenie z zakresu opracowania zbiorów bibliotecznych w formacie MARC21. Spotkanie skierowano dla bibliotekarzy z Jaworzna oraz wszystkich zainteresowanych katalogowaniem w systemie SOWA2/MARC21.

W trakcie szkolenia przedstawiono ogólną koncepcję budowy katalogu OPAC w systemie SOWA2/MARC21 oraz sposoby nawiązania relacji pomiędzy użytkownikami bibliotek a informacjami o zbiorach bibliotecznych zawartymi w tychże katalogach i portalu w.bibliotece.pl Omówiono także strukturę formatu MARC21 oraz przypomniano ogólne zasady katalogowania i tworzenia rekordów z użyciem udostępnionych w systemie SOWA2/MARC21 kopii kartotek haseł wzorcowych (formalnych i rzeczowych).

Część warsztatową wypełniły ćwiczenia z opracowania rekordów bibliograficznych dla prac autorskich oraz prac zbiorowych zawierających serie złożone. Przeanalizowano też wydawnictwa dźwiękowe. Bibliotekarze zapoznali się z mechanizmami wyszukiwawczymi protokołu z39.50 i sposobami pobierania gotowych rekordów z katalogów bibliotecznych (w tym z Biblioteki Narodowej) wykorzystujących format zapisu i wymiany danych MARC-21.

Udział w szkoleniu był darmowy oraz certyfikowany. Wszyscy bibliotekarze otrzymali pomoce do dalszego doskonalenia wiedzy z zakresu opracowania zbiorów bibliotecznych w formacie MARC21.

© MBP w Jaworznie