Kategorie
Szkolenia

Szkolenia w Bibliotece Śląskiej

6 i 13 marca 2013 r. w Bibliotece Śląskiej w Katowicach odbyły się specjalistyczne szkolenia dla bibliotekarzy z województwa śląskiego dotyczące opracowania zbiorów bibliotecznych w formacie MARC21. Na spotkanie, które skierowano dla bibliotekarzy pracujących w systemie SOWA2/MARC21, przybyło łącznie 37 osób.

W trakcie szkolenia omówiono ogólne zasady katalogowania, poszczególne strefy opisu bibliograficznego (w tym stosowane w ich obrębie znaki umowne; zasady ortografii, języka itp.), metody właściwego doboru i formułowania haseł oraz architekturę katalogu biblioteki. Zwrócono uwagę na kwestię spójności i jednoznaczności danych, które muszą być zgodne z odpowiednimi normami krajowymi oraz zaleceniami międzynarodowymi.

Część warsztatową wypełniła nauka opracowania z autopsji wydawnictw jednotomowych prac autorskich i zbiorowych (serie proste i złożone) oraz dokumentów dźwiękowych (książki mówione). Przedstawiono funkcję weryfikacji haseł osobowych w zaimplementowanej w systemie SOWA2/MARC21 kopią Kartoteki Haseł Formalnych Biblioteki Narodowej. Zaprezentowano katalogi w systemach SOWA, które stosują ujednolicone metody opisu bibliograficznego oraz możliwości współpracy z nimi w zakresie wymiany danych bibliograficznych.

Wszyscy bibliotekarze otrzymali niezbędne pomoce dydaktyczne.