Kategorie
Szkolenia

Szkolenia dla bibliotekarzy z woj. łódzkiego

W dniach 20 i 21 lutego 2013 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi odbyło się specjalistyczne szkolenie dla bibliotekarzy z województwa łódzkiego z zakresu opracowania zbiorów bibliotecznych w formacie MARC21. Spotkania, które zorganizowano dzięki współpracy Działu Metodyki, Analiz i Promocji WBP w Łodzi z Konsorcjum Bibliotek „SOWA”, skierowano dla bibliotekarzy rozpoczynających pracę w systemie SOWA2/MARC21.

Szkolenie rozpoczęto od przedstawienia ogólnych zasad sporządzania rekordów bibliograficznych, m.in. omówienia stref oraz elementów opisu bibliograficznego druków zwartych oraz stosowanych w ich obrębie znaków umownych. Przedstawiono bieżące zmiany w związku z upraszczaniem gramatyki języka haseł przedmiotowych BN, a także sposoby wykorzystania Kartoteki Haseł Formalnych BN, której kopią zarządza system SOWA2/MARC21.

Część praktyczną szkolenia natomiast ćwiczenia z zakresu opracowania wydawnictw jednotomowych prac autorskich i zbiorowych (serie proste i złożone) oraz dokumentów dźwiękowych. Przedstawiono kryteria wyszukiwawcze protokołu z39.50 oraz metody wiązania miniatur skanów okładek książek z rekordami bibliograficznymi w systemie SOWA2/MARC21.

Uczestnicy spotkania otrzymali materiały do dalszego doskonalenia wiedzy z zakresu opracowania zbiorów bibliotecznych w formacie MARC21. Udział w szkoleniach był darmowy oraz certyfikowany.