Kategorie
Szkolenia

Śląskie spotkanie z formatem MARC21

Bibliotece Śląskiej w Katowicach, 25 czerwca 2012 r., odbyło się szkolenie z zakresu katalogowania wydawnictw wielotomowych, prac współwydanych oraz dokumentów dźwiękowych zaadresowane dla bibliotekarzy pracujących w zintegrowanym systemie bibliotecznym SOWA2/MARC21.

Szkolenie zorganizowano dzięki współpracy Konsorcjum z Działem Instrukcyjno-Metodycznym Biblioteki Śląskiej, która posiadając status biblioteki wojewódzkiej, sprawuje opiekę oraz nadzór merytoryczny nad siecią bibliotek samorządowych województwa śląskiego.

Treść seminarium wypełniły ćwiczenia z zakresu katalogowania wydawnictw wielotomowych w systemie SOWA2/MARC21. Szczegółowo omówiono budowę opisów bibliograficznych dla prac autorskich i prac zbiorowych ze szczególnych uwzględnieniem tomów o tytule zależnym (niewyróżniającym) od tytułu całości oraz tomów o tytule wyróżniającym. Prace współwydane pod wspólnym tytułem i bez wspólnego tytułu, wydawnictwa niesamoistne wydawniczo oraz dokumenty dźwiękowe wypełniły pozostałą część spotkania.

W spotkaniu udział wzięło 24 bibliotekarzy z województwa śląskiego, w tym instruktorzy z Biblioteki Śląskiej oraz bibliotek z powiatów będzińskiego, tarnogórskiego i zawierciańskiego.