Kategorie
Porady

Bibliografia systemów SOWA

W sekcji Bibliografia przedstawiamy bibliografię publikacji powstałych w oparciu o systemy biblioteczne SOWA i SOWA2. Jest to próba możliwie pełnej rejestracji opracowań w prasie bibliotekarskiej (Bibliotekarz, Poradnik Bibliotekarza, Notes Biblioteczny itd.). Uwzględnia również artykuły w drukach zwartych i publikacje w formie elektronicznej (Biuletyn EBIB). W niektórych przypadkach opis uzupełniono adnotacją wyjaśniającą. Opisy publikacji uszeregowano chronologicznie według lat wydania.

Bibliografia nie rejestruje piśmiennictwa w prasie lokalnej. Będziemy jednak wdzięczni za przesyłanie nam wszelkich informacji źródłowych dotyczących opracować nt. systemów SOWA.