Kategorie
Szkolenia

Spotkanie bibliotekarzy z województwa łódzkiego

24 kwietnia 2012 r. w siedzibie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łodzi odbyło się spotkanie bibliotekarzy z województwa łódzkiego zorganizowane przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Łodzi, Konsorcjum Bibliotek – Użytkowników Systemów “SOWA” oraz firmę Sokrates-software.

Treścią spotkania było przedstawienie interesujących rozwiązań i koncepcji informatycznych stosowanych w bibliotekach wykorzystujących system biblioteczny SOWA2/MARC21 w dobie szybkiego postępu technologicznego i zmieniających się form komunikacji z użytkownikami.

Spotkanie otworzyła dyrektor WiMBP w Łodzi – Pani Barbara Czajka, która przywitała gości i zachęciła do owocnych obrad, które rozpoczęto od zaprezentowania działalności Konsorcjum. Koncentruje się ono na świadczeniu szeroko rozumianej pomocy dla bibliotekarzy w zakresie użytkowanego oprogramowania bibliotecznego, a więc specjalistycznych szkoleń, wymianie wiedzy i opracowań metodycznych oraz pobudzaniu świadomości do wzajemnego wspierania się i organizowania.

Część wykładową otworzyła prezentacja Wojciecha Kowalewskiego nt. zastosowania formatu MARC21 w katalogach bibliotecznych systemów SOWA2/MARC21. Jej celem była odpowiedź na pytania dotyczące funkcji współczesnego katalogu bibliotecznego dostępnego online oraz prowadzenia w związku z jego obecnością efektywnych wyszukiwań zbiorów bibliotecznych?

Przewodniczący Rady Konsorcjum przekonywał, że: Katalogi biblioteczne, które są podstawowym źródłem informacji o zasobach bibliotek powinny zawierać spójne dane bibliograficzne wysokiej jakości. Konieczne jest zatem stosowanie ujednoliconych zasad katalogowania, dotyczących i opisu bibliograficznego i właściwego doboru i formułowania haseł. W małych i średnich bibliotekach publicznych często występuje tendencja zawężania zasad katalogowania jedynie do samego opisu bibliograficznego. Zapomina się o roli haseł. Kartoteki haseł wzorcowych marginalizuje się, przez co ich rola jest niedoceniona.

Przedstawiono również wybrane katalogi bibliotek w systemie SOWA2, które wyróżniono w związku z wysoką jakością danych bibliograficznych, a także interesującą formą prezentacji informacji. Wśród nich pojawiły się również katalogi bibliotek z woj. łódzkiego, tj. PBP w Sieradzu i GBP w Moszczenicy, której dyrektor otrzymał symboliczny drobiazg w dowód uznania.

Kolejnym punktem programu było prezentacja doświadczeń z budowania i funkcjonowania katalogu rozproszonego bibliotek publicznych powiatu wieluńskiego, które wygłosiła dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieluniu – Magda Wicher. Katalog rozproszony powiatu wieluńskiego funkcjonuje już od ponad roku. Został zaplanowany i opracowany jako alternatywa umożliwiająca synchroniczne prowadzenie wyszukiwań w poszczególnych bibliotekach w powiecie. Prócz katalogu działają niezależne katalogi internetowe bibliotek, oferujące dostęp do lokalnych księgozbiorów ze stron internetowych bibliotek.

Nowoczesne technologie dostarczyć mogą bibliotece wiele możliwości, dlatego istotnym elementem spotkania była prezentacja twórcy systemów SOWA – Leszka Masadyńskiego, który omówił najnowsze rozwiązania i korzyści wynikające z komputeryzacji procesów bibliotecznych. Wśród wielu zaprezentowanych funkcji pojawiła się szczególnie jedna usługa, która zainteresowała bibliotekarzy. Była to mianowicie możliwość zautomatyzowanego pobierania haseł formalnych z kartoteki haseł wzorcowych (BN, NUKAT), która wkrótce zostanie uruchomiona w module katalogowania systemu SOWA2/MARC21.

Ostatnie wystąpienie, które wygłosił Michał Fryska zostało poświęcone portalowi usług bibliotecznych w.bibliotece.pl. Portal w.bibliotece.pl powstał z myślą o czytelnikach zainteresowanych wymianą informacji na temat książek i multimediów zgromadzonych w bibliotekach. Celem projektu jest integracja katalogów bibliotecznych oraz wzbogacenie informacji o zbiorach bibliotecznych o treści dodane przez użytkowników (recenzje, oceny, opinie, rekomendacje, tagi itd.).

W trakcie kończącego spotkanie panelu dyskusyjnego, bibliotekarze mieli sposobność wymiany doświadczeń w zakresie zagadnień skupiających się wokół komputeryzacji bibliotek. W spotkaniu udział wzięło 70 bibliotekarzy z bibliotek publicznych w województwie łódzkim.