Kategorie
Szkolenia

Spotkanie w Wieruszowie

23 kwietnia 2012 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wieruszowie odbyło się szkolenie dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych powiatu wieruszowskiego, poświęcone katalogowaniu książek w systemie SOWA2/MARC21.

Szkolenie zorganizowano na prośbę Pani Katarzyny Idzikowskiej, dyrektora PBP w Wieruszowie , która zaprosiła bibliotekarzy z samorządowych bibliotek publicznych w powiecie.

W trakcie spotkania zaprezentowano katalog rozproszony powiatu wieruszowskiego utworzony dzięki staraniom Konsorcjum Bibliotek Systemów „SOWA”. Bibliotekarze mieli możliwość zapoznania się z potrzebą konsekwentnego stosowania jednolitych zasad sporządzania opisów bibliograficznych i doboru haseł ujednoliconych kontrolowanych kartoteką haseł wzorcowych. Postępowanie według omówionych reguł pozwoli na właściwe wykorzystanie systemu bibliotecznego i prowadzenie bardziej efektywnych wyszukiwań  w katalogach online, które są podstwowym źródłem informacji o zasaobach bibliotek.

Uczestnicy spotkania poznali możliwości systemu SOWA2/MARC21 w zakresie pobierania rekordów bibliograficznych przez protokół z39.50 z katalogów Biblioteki Narodowej oraz bibliotek pracujących w systemach SOWA. Bibliotekarze uczestniczyli również w warsztatach z katalogowania druków zwartych i doskumentów dźwiękowych. Przypomniano ogólne zasady sporządzania rekordów bibliograficznych oraz funkcję załączania miniatur okładek książek do rekordów.

Bibliotekarze otrzymali pomoce dydaktyczne służące do opracowania zbiorów w formacie MARC21. Udział w szkoleniu był darmowy.