Kategorie
Szkolenia

Szkolenie w systemie SOWA w Poznaniu

8 lutego 2012 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu odbyło się szkolenie zaadresowane dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych województwa wielkopolskiego, poświęcone opracowaniu zbiorów bibliotecznych w systemie SOWA2/MARC21.

Spotkanie zorganizowano dzięki WBPiCAK w Poznaniu, która sprawuje nadzór merytoryczny nad siecią samorządowych bibliotek publicznych w Wielkopolsce, w związku z prośbami bibliotekarzy rozpoczynających pracę w systemie bibliotecznym SOWA2/MARC21.

Szkolenie rozpoczęto od prezentacji portalu e-usług bibliotecznych w.bibliotece.pl, którego jednym z zadań jest integracja katalogów bibliotecznych oraz zwiększenie ich funkcjonalności dzięki wzbogaceniu informacji o zbiorach bibliotecznych, tj. recenzje, oceny, opinie, rekomendacje, tagi i in. Projekt powstał z myślą o czytelnikach i bibliotekarzach pragnących budować bliższe relacje w zakresie wymiany informacji na temat książek i multimediów zgromadzonych w bibliotekach.

W części teoretycznej spotkania przedstawiono funkcjonalność systemu związaną z opracowaniem rekordów bibliograficznych oraz informacje o strefach, elementach i stosowanych znakach umownych wewnątrz opisu bibliograficznego książki i dokumentu dźwiękowego.

Katalogowanie książek i dokumentów dźwiękowych (książka mówiona) z autopsji nastąpiło w drugiej części szkolenia, w trakcie której bibliotekarze mieli możliwość opracowania prac autorskich i prac zbiorowych dla wydawnictw jednotomowych i wielotomowych (tomów o tytule zależnym od tytułu całości oraz tomów o tytule wyróżniającym). Przedstawiono  również budowę opisów dla prac współwydanych (pod wspólnym tytułem i bez wspólnego tytułu) oraz wydawnictw niesamoistnych wydawniczo.

Pod koniec szkolenia bibliotekarze poznali narzędzia do pobierania rekordów bibliograficznych przez protokół z39.50 oraz możliwości automatycznego załączania okładek książek do rekordów w systemie SOWA2/MARC21.

Bibliotekarze otrzymali niezbędne w pracy bibliotekarza katalogującego pomoce metodyczne (instrukcje MARC21 rekordu bibliograficznego dla książki i dok. dźwiękowego) oraz deklaracje dalszego doskonalenia wiedzy. Udział w szkoleniu był darmowy.