Kategorie
Inne

Bibliografia sieradzka świadkiem historii regionu

Udostępnianie bibliografii regionalnej w postaci wydawnictwa multimedialnego zawierającego „żywą” bazę danych jest w czasach powszechnego dostępu do Internetu działaniem okazjonalnym. Niemniej jednak chcielibyśmy zaprezentować wydaną w 2005 roku „Bibliografię Województwa Sieradzkiego 1975-1998” przygotowaną przez Dział Informacyjno-Bibliograficzny pod kierunkiem Anny Jędras z Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Sieradzu.

Bibliografia obejmuje lata 1975-1998. Był to ważny okres w dziejach najnowszych Ziemi Sieradzkiej. Zmiany w podziale administracyjnym kraju przeprowadzone w 1975 r. zmieniły jej status czyniąc ją województwem ze stolicą w Sieradzu. Powstała w tym samym roku Wojewódzka Biblioteka Publiczna jako biblioteka centralna dla sieci bibliotek publicznych w województwie, zgodnie ze swoimi statutowymi obowiązkami, podjęła prace nad dokumentacją bibliograficzną życia regionu sieradzkiego, pozostającego wcześniej w makroregionie łódzkim. Materiały bibliograficzne gromadzone były w kartotekach regionalnych stanowiących bardzo istotny element warsztatu informacyjnego Biblioteki. Część z nich, dotycząca życia kulturalnego województwa była publikowana w postaci roczników “Kultura województwa sieradzkiego”.

W 1997 roku podjęto w Bibliotece prace nad stworzeniem bibliografii województwa o pełnym zakresie tzn. rejestrującej dokumenty ze wszystkich dziedzin życia. Jej zasięg chronologiczny początkowo miał obejmować lata 1975-1995. Jednak kolejna reforma administracyjna kraju wprowadzona w 1999 r. i likwidująca tym razem województwo sieradzkie wyznaczyła nowy zasięg czasowy – do 1998 r., co znacznie wydłużyło prace redakcyjne. Prace nad bibliografią były też odpowiedzią na ciągle rosnące zainteresowanie, szczególnie młodzieży, problemami miasta i regionu sieradzkiego.

Bibliografia rejestruje wydawnictwa samoistne: zwarte (książki, broszury) i ciągłe (czasopisma) oraz wydawnictwa niesamoistne: utwory (artykuły z czasopism i dzieł zbiorowych) i fragmenty bibliograficzne (rozdziały z dzieł). Rejestruje także ważniejsze dokumenty życia społecznego (katalogi, foldery) i wydawnictwa kartograficzne (mapy i plany). Zasięgiem terytorialnym obejmuje obszar całego kraju.

Bibliografia ma charakter przedmiotowy – rejestruje piśmiennictwo, którego tematem są różnorodne problemy Ziemi Sieradzkiej, a także życie i działalność ludzi z nią związanych (w dziale Biografie znalazły się materiały dotyczące ponad 1500 postaci historycznych i współczesnych). W dziale Literatura piękna – Teksty uwzględnione zostały bardzo liczne teksty literackie, prozatorskie i poetyckie, zawierające opisy regionu, których akcja rozgrywa się w regionie, a także te, w których znalazły się choćby tylko regionalne nazwy topograficzne jak i te nawiązujące tylko w opisach do sieradzkich realiów.

Bibliografia jednak w części ma także charakter podmiotowy, rejestruje bowiem także dokumenty związane z województwem sieradzkim tylko miejscem wydania – są to czasopisma o bardzo różnym profilu.

Opisy prawie wszystkich rejestrowanych materiałów zostały sporządzone z autopsji. Tylko nieliczne przejęto z “Przewodnika Bibliograficznego”, “Bibliografii Zawartości Czasopism”, “Bibliografii Historii Polskiej”, “Polskiej Bibliografii Literackiej”. Podstawową bazą bibliografii były opisy zgromadzone w kartotece regionalnej WBP w Sieradzu. Znaczącą pomocą były także opisy zgromadzone w kartotece regionalnej WiMBP im. J. Piłsudskiego w Łodzi. Ze względu na zgromadzenie w pierwszym etapie kilkudziesięciu tysięcy opisów zastosowano selekcję, przede wszystkim w materiałach prasowych, której podstawowym kryterium była wartość merytoryczna informacji w nich zawartych. Zarejestrowane materiały (ok. 20 000 opisów) uporządkowano wg nieco zmodyfikowanego schematu dla bibliografii regionalnej.

Bibliografia tworzona była w swej podstawowej formie jako baza komputerowa w programie SOWA2 opracowanym przez firmę “Sokrates”. Na CD-ROM-ie prezentowana jest w jej nieco zmienionej wersji. Dostęp do bazy możliwy jest również przez WWW: http://pbp.sieradz.pl/sowa-old/sowacgi.php?KatID=10

“Bibliografia Województwa Sieradzkiego 1975-1998” jest najpełniejszą dokumentacją publikacji prasowych i dorobku wydawniczego związanego z regionem, ukazując bogatą panoramę jego życia gospodarczego, społeczno-politycznego i kulturalnego stanie się poszukiwanym źródłem wiedzy i dobrym przewodnikiem po rozległym obszarze piśmiennictwa z tego okresu dla wszystkich zainteresowanych historią, współczesnością i ludźmi Ziemi Sieradzkiej.

/wykorzystano fragm. wstępu wydawnictwa “Bibliografia Województwa Sieradzkiego 1975-1998”/