Kategorie
Szkolenia

Doskonalenie wiedzy o komputeryzacji w zawierciańskiej książnicy

19 stycznia 2012 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zawierciu odbyło się szkolenie poświęcone zagadnieniom obsługi systemu SOWA2/MARC21 oraz katalogowaniu dokumentów w formacie MARC21.

Seminarium szkoleniowe, które zorganizowano dzięki Bibliotece Śląskiej w Katowicach i Konsorcjum Bibliotek „SOWA”, podzielono na dwie części.

W pierwszej z nich omówiono metody tworzenia katalogów bibliotecznych w oparciu o format MARC21 i powszechnie stosowane w systemie SOWA2 narzędzia do pobierania rekordów bibliograficznych przez protokół z39.50. Zwrócono uwagę na kwestie spójności danych bibliograficznych w katalogach poprzez ujednolicenie zasad katalogowania i wykorzystanie kartoteki haseł wzorcowych.

Zaprezentowano również przegląd wybranych modułów systemu ze szczególnym uwzględnieniem funkcji modułu Katalogowania, tj.: tworzenie i edycja zestawień bibliograficznych, zarządzanie kolekcjami zdalnymi i lokalnymi oraz zaawansowane mechanizmy wyszukiwawcze.

W drugiej części spotkania odbyły się praktyczne warsztaty z opracowania dokumentów w formacie MARC21. W trakcie ćwiczeń przypomniano ogólne zasady katalogowania i sporządzania rekordów bibliograficznych oraz funkcję załączania miniatur okładek książek do rekordów w systemie.

W szkoleniu oraz dyskusji panelowej dotyczącej zagadnień komputeryzacji bibliotek publicznych udział wzięło 34 bibliotekarzy z powiatu zawierciańskiego, którzy zgromadzili się w Pałacyku Szymańskiego w Zawierciu – siedzibie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publcznej.

O sukcesie w komputeryzacji biblioteki można przeczytać również w Dzienniku Zachodnim.