Kategorie
Szkolenia

Rzeszowskie spotkanie z bibliotekarzami

21 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie odbyło się kolejne spotkanie bibliotekarzy bibliotek publicznych z Podkarpacia (powiaty jarosławski, lubaczowski, łańcucki, przemyski, ropczycko-sędziszowski i rzeszowski), a także kierowników działów i instruktorów WiMBP w Rzeszowie.

Na zaproszenie rzeszowskiej książnicy odpowiedziało 41 bibliotekarzy, których powitała Pani Barbara Chmura – Dyrektor WiMBP. Następnie głos zabrała Pani Ewa Lelek – wojewódzki instruktor ds. informacji, która przybliżyła stan komputeryzacji w bibliotekach Podkarpacia w systemach SOWA. Dokonana analiza pozwoliła na sprecyzowanie oceny ogólnej i wniosków z wieloletnich działań w kwestiach automatyzacji warsztatu bibliotecznego, a także dalsze planowanie.

Możliwości wykorzystania formatu MARC21 w budowaniu katalogów internetowych w systemie SOWA2 zaprezentował Wojciech Kowalewski, który przedstawił wybrane zasoby elektroniczne bibliotek publicznych różnego stopnia organizacyjnego.

Szef Konsorcjum przedstawił również dotychczasowe osiągnięcia Konsorcjum oraz plany na najbliższe miesiące. Możliwość skorzystania ze specjalistycznych szkoleń dla bibliotekarzy, wymiana wiedzy i opracowań metodycznych oraz pobudzanie świadomości do organizowania się terytorialnego, którego efektem są m.in. katalogi rozproszone, to tylko niektóre z udogodnień proponowanych i realizowanych w ramach Konsorcjum – zapewniała Krystyna Brodowska, czynnie wspierająca działania Konsorcjum.

Twórca oprogramowania – Leszek Masadyński omówił korzyści płynące z komputeryzacji bibliotek w najnowszych produktach firmy Sokrates-software. Wśród nich jest zintegrowany system biblioteczny SOWA2/MARC21, który oferuje kompleksowe zarządzanie pracą biblioteki m.in. w wariancie zdalnym (hosting aplikacji i baz danych).

Założyciel firmy zaprezentował również praktyczne wykorzystanie technologii RFID w systemie SOWA2, której celem jest usprawnienie procesów identyfikacji i obiegu materiałów bibliotecznych. Technologia, która z powodzeniem jest wykorzystywana przez MBP w Opolu zapewnia większy komfort pracy oraz swobodę w samodzielnym korzystaniu z zasobów biblioteki (księgozbiór w tzw. wolnym dostępie). Biblioteka wyposażona w samoobsługowe stanowiska wypożyczeń i zwrotów oraz bramki RFID znacznie podnosi bezpieczeństwo przechowywanych zbiorów. Rozwiązanie to uniemożliwia bowiem wyniesienie nie wypożyczonych materiałów poza jej siedzibę bez wiedzy bibliotekarza.

W trakcie kończącego spotkanie panelu dyskusyjnego zaprezentowano powstający portal usług bibliotecznych w.bibliotece oraz katalog rozproszony województwa Podkarpackiego. Odpowiadano też na liczne zapytania bibliotekarzy. Obietnice zdalnego wspierania bibliotekarzy przez specjalistów “od SOWY” oraz deklaracje szkoleń zakończyły rzeszowskie spotkanie.