Kategorie
Szkolenia

Zakończenie szkoleń dla bibliotekarzy w Białej Podlaskiej

5 i 6 listopada 2011 roku w siedzibie Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej odbyły się ostatnie już zajęcia dla bibliotekarzy uczestniczących w specjalistycznym szkoleniu “Wprowadzenie do Formatu MARC 21” realizowanym w ramach projektu “Bibliotekarz XXI wieku – przewodnik po labiryncie informacji i wiedzy”.

Niemal pięćdziesięciu bibliotekarzom z Lubelszczyzny (powiaty: bialski, radzyński i parczewski) uroczyście wręczono certyfikaty. W obecności Dyrektora Biblioteki PSW – Pani Marzeny Dziołak, bibliotekarze otrzymali gratulacje za “wytrwałość” i “obowiązkowość” w trakcie odbywającego się szkolenia, podczas którego zapoznali się m.in. z budową hasła opisu bibliograficznego książki dla wydawnictw jedno- oraz wielotomowych (praca autorska, praca zbiorowa) i opracowaniem wydawnictw seryjnych (serie proste i złożone). Poznano również metody dostępu do pól kontrolowanych przez kartotekę haseł wzorcowych [khw] oraz budowę rekordów haseł wzorcowych.

Gruntowna wiedza z zakresu katalogowania oraz tworzenia opisów bibliograficznych w formacie MARC21 została w całości oparta o wykorzystanie systemu bibliotecznego SOWA2/MARC21. W trakcie wykładów i warsztatów bibliotekarze poznali więc mechanizmy autoryzacji i walidacji rekordów bibliograficznych, procesy indeksacji pól i podpól oraz mechanizmy wyszukiwawcze protokołu z39.50 (pobieranie opisów bibliograficznych).