Kategorie
Szkolenia

Spotkanie z bibliotekarzami w Bydgoszczy

4 października 2011 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy odbyło się kolejne spotkanie dla bibliotekarzy użytkujących oprogramowanie SOWA zorganizowane dzięki staraniom Konsorcjum Bibliotek “SOWA”, WBP w Bydgoszczy, oraz firmie SOKRATES-software. Bibliotekarze uczestniczący w spotkaniu ph. “Możliwości i propozycje komputeryzacji dla bibliotek publicznych w systemach SOWA” mieli możliwość zapoznania się z aktualnymi tendencjami w zakresie komputeryzacji warsztatu bibliotekarzy.

Postanowiliśmy zorganizować kolejne spotkanie dla bibliotekarzy, na którym w ramach wymiany praktycznych doświadczeń związanych z wykorzystaniem systemu SOWA2 w procesach komputeryzacji bibliotek, ukazano najciekawsze internetowe serwisy OPAC w bibliotekach publicznych i pedagogicznych. Przedstawiono również udział Konsorcjum w rozwoju systemu, a mianowicie możliwość pobierania haseł z aktualnej kopii SjHP BN przez biblioteki pracujące w systemie SOWA2/MARC21.

W trakcie spotkania twórca oprogramowania Leszek Masadyński zademonstrował funkcjonalność “zdalnego wsparcia” dla bibliotekarzy. Jest to usługa umożliwiająca zdalne połączenie się programisty lub informatyka ze wskazanym stanowiskiem komputerowym bibliotekarza i przeprowadzenie szkolenia, prezentacji, instalacji lub udzielenia wskazówek dotyczących eksploatacji oprogramowania i współpracującego z nim sprzętu peryferyjnego (drukarek, czytników, itd.). Technologia ta może mieć zastosowanie w dowolnej bibliotece i nie powoduje konieczności instalacji skomplikowanego oprogramowania komputerowego. Wystarczy jedynie wejść na stronę www.firma.sokrates.pl i klikając na ikonę “Pomoc zdalna” pobrać darmową aplikację, która umożliwi komunikację specjalisty z konkretnym stanowiskiem komputerowym.

W spotkaniu udział wzięło 29 bibliotekarzy z podregionu bydgoskiego w województwie kujawsko-pomorskim.