Kategorie
Szkolenia

Krośnieńskie spotkanie bibliotekarzy z Podkarpacia

27 września 2011 r. w Czytelni Głównej Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej odbyło się spotkanie bibliotekarzy wykorzystujących oprogramowanie SOWA, zorganizowane przez Krośnieńską Bibliotekę Publiczną w Krośnie, Konsorcjum Bibliotek “SOWA” oraz firmę SOKRATES-software. Przybyli na spotkanie bibliotekarze z powiatów krośnieńskiego, dębickiego, jasielskiego, leskiego, sanockiego, strzyżowskiego i ropczycko-sędziszowskiego wysłuchali referatów i prezentacji, których tematem przewodnim były “Możliwości i propozycje komputeryzacji bibliotek publicznych w systemach SOWA”.

W trakcie spotkania ukazano ciekawe przykłady katalogów internetowych (OPAC) bibliotek pracujących w systemach SOWA, które opracowano w oparciu o wykorzystanie formatu MARC21 (wśród nich dominowały katalogi zawierające opisy z recenzjami zbiorów oraz załączonymi multimediami, np. okładkami książek). Przewodniczący Rady Konsorcjum – Wojciech Kowalewski, przekonywał zgromadzonych bibliotekarzy, że jedną z ważniejszych przyczyn odwiedzin czytelników, szczególnie młodego pokolenia, w bibliotece jest obecność w niej systemu bibliotecznego, który – wykorzystując usługi internetowe – stanowi narzędzie umożliwiające “prześwietlenie” katalogów bibliotecznych. Warunkiem satysfakcjonującego rezultatu wirtualnych odwiedzin jest wówczas nieskomplikowany i wydajny mechanizm wyszukiwawczy oraz jednolita informacja o zbiorach bibliotecznych.

Treścią spotkania było również przedstawienie możliwości komputeryzacji bibliotek publicznych w systemie SOWA2, którego funkcjonalność przedstawił Leszek Masadyński. Duże zainteresowanie wzbudziła prezentacja struktury systemu bibliotecznego działającego w formie hostingu (usługa obejmująca hosting aplikacji i baz danych). Twórca oprogramowania opowiedział o zastosowaniu nowoczesnych technologii umożliwiających pracę w systemie SOWA2 na zewnętrznych serwerach. Niesie to za sobą zdecydowaną poprawę szybkości opracowania zbiorów oraz jakości obsługi czytelnika, gdyż przeniesienie struktury systemu bibliotecznego na wysokowydajne serwery odciąża sieć w placówkach bibliotecznych. Ograniczona zostaje również obsługa informatyczna sprzętu i oprogramowania, gdyż to producent oprogramowania dba o jej ciągły rozwój i aktualizację.

W trakcie spotkania dyskutowano nt. rozwoju systemu SOWA2 i zadań Konsorcjum, do których należy m.in. wypracowywanie priorytetów dotyczących rozwoju systemu bibliotecznego i przedkładanie ich producentowi oprogramowania. Wymieniono również doświadczenia związane z katalogowaniem zbiorów bibliotecznych i elektroniczną rejestracją czytelników. Podjęto również temat problemów, jakie mają użytkownicy formatu MARC21 w związku z upraszczaniem gramatyki haseł przedmiotowych, m.in. rezygnacji ze stosowania określników formalnych na rzecz wprowadzenia tematów wyrażających formę, rodzaj, gatunek, typ dokumentu (terminy indeksowe, zwane też tematami formalnymi).

Relacja ze spotkania w KBP w Krośnie.