Kategorie
Szkolenia

Spotkanie małopolskich bibliografów w Krakowie

Spotkanie małopolskich bibliografów w Krakowie

22 września w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, małopolscy bibliotekarze zajmujący się opracowaniem bibliografii regionalnej mieli możliwość wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu bibliografów organizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie. Wrześniowe spotkanie poświęcone zostało bieżącym sprawom małopolskich bibliografii oraz omówieniu zagadnień związanych z opracowaniem rzeczowym dokumentów.

W trakcie seminarium przedstawiono dotychczasowe efekty współpracy małopolskich bibliografów w zakresie opracowania Bibliografii Małopolski, która od 2009 roku prowadzona jest w systemie SOWA2 SQL/MARC21. Wprowadzeniem do problematyki tematowania przedmiotowego z użyciem Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej zajęła się Krystyna Kasprzyk – kierownik Działu Informacyjno-Bibliograficznego, która omówiła ogólne zasady i leksykę języka haseł przedmiotowych. Konstrukcję i zastosowania różnych typów haseł prezentowały natomiast krakowskie bibliografki – Agnieszka Polaszek (hasło osobowe i formalne), Monika Kucharczyk-Kubacka (hasło korporatywne i tytułowe) oraz Joanna Grzeszczuk (hasło rzeczowe, pospolite). Omówiono również zastosowanie hasła geograficznego oraz przybliżono wzorce tematowania.

Zgodnym wnioskiem przybyłych bibliotekarzy było dalsze zacieśnienie współpracy pomiędzy małopolskimi bibliotekami publicznymi poparte propozycją organizacji dyżurów bibliograficznych w krakowskiej książnicy. Zadeklarowano również wsparcie merytoryczne dotyczące opracowania i melioracji rekordów z lokalnych bibliografii, tworzonych głównie w systemach SOWA2, do Bibliografii Małopolski.

W spotkaniu udział wzięło 29 osób.