Kategorie
Szkolenia

Warsztaty administratorów i użytkowników systemów SOWA

W dniach 05.09-06.09 2011 r. Biblioteka Główna Akademii Obrony Narodowej zorganizowała warsztaty metodyczne dla pracowników bibliotek wojskowych eksploatujących zintegrowany system zarządzania biblioteką SOWA2/MARC21 oraz SOWA1, w którym uczestniczyli przedstawiciele:

  • Biblioteki Głównej Akademii Obrony Narodowej,
  • Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego,
  • Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych,
  • Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Wojsk Lądowych,
  • Biblioteki Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu,
  • Biblioteki Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. gen. Jakuba Jasińskiego,
  • Biblioteki Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Stefana Czarnieckiego.

W trakcie obrad przedstawiono aktualny stan wdrożenia systemów SOWA w poszczególnych bibliotekach wojskowych, a także perspektywy rozwoju systemu w kontekście potrzeb bibliotek resortu Obrony Narodowej. Podjęto również dyskusję w wyniku której uczestnicy zgłosili potrzebę:

  • powołania konsorcjum bibliotek wojskowych pracujących w systemie SOWA,
  • ujednolicenia procedur i opisów związanych z prezentacją danych dla użytkowników systemu,
  • zorganizowania spotkania w celu przedyskutowania praktycznych rozwiązań dotyczących obsługi czytelników.