Kategorie
Szkolenia

Spotkanie bibliotekarzy Wielkopolski


25 maja 2011 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu odbyło się spotkanie pracowników powiatowych i miejskich bibliotek publicznych województwa wielkopolskiego zorganizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Konsorcjum Bibliotek – Systemów SOWA oraz firmę Sokrates-software.

Zjazd bibliotekarzy poprzedziło wystąpienie Krystyny Brodowskiej dotyczące genezy powstania i głównych zadań konsorcjum w środowisku bibliotekarskim oraz prezentacja dotychczasowych działań w zakresie wsparcia merytorycznego oferowanego bibliotekom członkowskim.

Spotkanie otworzył Wojciech Kowalewski (Przewodniczący Rady Konsorcjum), który omówił Zastosowanie formatu MARC21 przy opracowaniu katalogów bibliotecznych w systemach SOWA2. Z wykładu można było dowiedzieć się, iż jakość i skuteczność opracowania zbiorów bibliotecznych może być zmierzona i zależy nie tylko od kwalifikacji bibliotekarzy, ale od narzędzi jakimi się posługuje (możliwości systemu bibliotecznego, wykorzystanie udostępnionych źródeł z39.50 i in.). Przedstawiono również przykłady współpracy programów SOWA2 z systemami zarządzania treścią (biblioteki, archiwa i repozytoria cyfrowe) oraz zaprezentowano działalność bibliotek prowadzących bibliografie regionalne i kartoteki zagadnieniowe oraz wiążące się z nimi możliwości edycyjne zestawień bibliograficznych. Na koniec dokonano charakterystyki interesujących katalogów bibliotecznych w internecie i ukazano rezultaty stosowania rekordów haseł wzorcowych w budowaniu księgozbioru elektronicznego.

Zaprezentowane przez Leszka Masadyńskiego (Sokrates-software) Nowe sposoby korzystania z systemów SOWA dotyczyły dynamicznego rozwoju usług outsourcingowych w środowisku bibliotek, coraz częściej wykorzystujących tę formę automatyzacji procesów bibliotecznych. Producent oprogramowania przedstawił strukturę działania systemu bibliotecznego w formie hostingu, a także pokazał korzyści płynące z wykorzystania oprogramowania zainstalowanego na „niezależnych” serwerach. Jednym z atutów tej formy komputeryzacji bibliotek jest możliwość tworzenia regionalnych serwisów rozproszonych dla miast, powiatów lub województw.

Zgromadzeni bibliotekarze mieli również możliwość zapoznania się z Internetowym portalem usług bibliotecznych, którego idee i założenia przybliżył Michał Fryska (Sokrates-software). Projekt wykorzystujący najnowsze technologie informacyjne oraz potencjał serwisów społecznościowych (folksonomia, geololokalizacja) w zetknięciu z funkcjonalnością zintegrowanych systemów bibliotecznych zakłada dalszą integrację środowiska czytelników, miłośników książek oraz bibliotekarzy, a tym samym wzbogacenie ofert bibliotek. Współtwórca portalu przekonywał przybyłych bibliotekarzy, iż stworzenie portalu może być działaniem nieuniknionym w dobie konwergencji kultury i masowej ekspansji urządzeń mobilnych.

W trakcie obrad i towarzyszącego mu panelu dyskusyjnego, bibliotekarze wymieniali doświadczenia w zakresie zagadnień skupiających się wokół komputeryzacji książnic Wielkopolski w systemach SOWA. Dokonano też prezentacji działalności niektórych bibliotek publicznych, które zostały entuzjastycznie przyjęte gromkimi brawami.