Kategorie
Inne

Bibliografia powiatu rzeszowskiego


Bibliografia powiatu rzeszowskiego powstała w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. Jest bibliografią przedmiotowo-podmiotową, zawierającą dokumenty odzwierciedlające współczesne życie społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturalne powiatu ziemskiego rzeszowskiego. Stanowi źródło informacji na temat przeszłości poszczególnych miejscowości wchodzących w skład powiatu. Prezentuje także sylwetki osób, które przyczyniły się do rozwoju regionu oraz ich dorobek twórczy, często nie związany tematycznie z terenem objętym bibliografią. Niniejszy, pierwszy tom “Bibliografii powiatu rzeszowskiego” rejestruje wydane w 2000 roku wydawnictwa zwarte, mapy, artykuły z wydawnictw ciągłych, ważniejszych tytułów dzienników ogólnopolskich oraz czasopism lokalnych – dotyczące powiatu rzeszowskiego.

Bibliografia opracowywana jest w układzie systematycznym, a w obrębie poddziałów stosuje się układ alfabetyczny. Schemat bibliografii oparto na „Ramowym schemacie klasyfikacyjnym bibliografii regionalnych przedmiotowych”. Materiał bibliograficzny zawiera łącznie 1240 pozycji numerowanych, ułożonych w 16 działach rzeczowych. Dla dokumentów wielotematycznych sporządzono odsyłacze do odpowiednich działów i poddziałów schematu. Bibliografia zawiera spisy pomocnicze w postaci indeksów: autorskiego, osobowego, geograficznego i przedmiotowego (sporządzonego wg „Słownika języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej”), wykaz skrótów i symboli, wykaz czasopism, wykaz miejscowości powiatu rzeszowskiego a także indeks autorów i tytułów druków zwartych oraz tytułów opracowań zbiorowych zamieszczonych w bibliografii.

Opracowanie i skład tej publikacji sporządzono z zastosowaniem techniki komputerowej, w programie SOWA2. Bogactwo i różnorodność zarejestrowanych w bibliografii materiałów sprawia, iż publikacja ta stanowi ważne źródło informacji o regionie, a także dopełnienie bibliografii regionalnej województwa podkarpackiego. Zamierzeniem publikacji jest ponadto promocja regionu, popularyzacja wiedzy o własnym środowisku lokalnym oraz pomoc w prowadzeniu działań związanych z edukacją regionalną.

Bibliografia regionalna w wersji elektronicznej oraz bazy danych dostępne są na stronie WiMBP w Rzeszowie: wydawnictwa PDF, bazy danych.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą książnicy.