Kategorie
Inne

Bibliografia regionalna Turku – źródłem wiedzy o regionie


Prezentujemy kolejne wydawnictwo bibliograficzne, które ukazało się drukiem w bibliotece wchodzącej w skład Konsorcjum. Bibliografia Regionalna Miasta Turku i Powiatu Tureckiego jest kolejnym, dziewiątym już zeszytem wydanym przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku. Bibliografia stanowi zestawienie ważniejszych artykułów z prasy lokalnej i regionalnej oraz książek i innych dokumentów, umożliwiające czytelnikom dotarcie do potrzebnych materiałów związanych z życiem społecznym, gospodarczym, politycznym czy kulturalnym Turku i powiatu tureckiego. Obejmując umiejętnie wyselekcjonowany materiał, bibliografia służy przede wszystkim studentom, uczniom, historykom oraz innym badaczom regionu.


Opracowanie pierwszego zeszytu Bibliografii Regionalnej Miasta Turku i Powiatu Tureckiego nastąpiło w roku 2001, gdy podjęto prace nad stworzeniem kartoteki bibliograficznej i kartotek tekstowych wycinków prasowych z Gazety Poznańskiej (1991-2001) i Głosu Wielkopolskiego (1993-2001). Prace nad pierwszą bibliografią trwały kilka miesięcy. Odnotowano wówczas piśmiennictwo za rok 2000. W 2003 roku podjęto decyzję o opracowaniu uzupełniającego zeszytu za rok 2000, tym razem w oparciu o prasę regionalną. W roku 2004 Biblioteka wydała dwa kolejne zeszyty bibliografii, a rok później opracowała i wydała Bibliografię Regionalną Miasta Turku i Powiatu Tureckiego. Uzupełnienie za lata 1962-1999. Wydawnictwo stanowiło wybór publikacji dotyczących miasta Turku i powiatu tureckiego znajdujących się w księgozbiorze regionalnym Czytelni Biblioteki.


Wszystkie materiały wydane drukiem w poszczególnych zeszytach bibliografii oraz jej uzupełnieniach znajdują się w bazie bibliograficznej systemu SOWA2 i służą do pozyskiwania szybkiej informacji o mieście i powiecie tureckim. Od roku 2006 baza dostępna jest również w Internecie.