Kategorie
Szkolenia

Spotkanie Bibliotekarzy Powiatu Poznańskiego

SAMSUNG

12 kwietnia odbyło się „Spotkanie Bibliotekarzy Powiatu Poznańskiego”, zorganizowane przez „Konsorcjum Bibliotek – Systemów SOWA”. Tematem spotkania było omówienie bieżących działań w zakresie automatyzacji procesów bibliotecznych w poznańskich książnicach, a także odpowiedź na uwagi i propozycje bibliotekarzy dotyczące komputeryzacji bibliotek.

Szkolenie poprzedzone było krótkim wprowadzeniem do zasad metodyki i organizacji pracy przy sporządzaniu katalogów bibliotecznych i bibliograficznych przy zastosowaniu obowiązującego formatu zapisu i wymiany danych (MARC-21) dla opisów bibliograficznych oraz rekordów haseł wzorcowych. Omówiono także mechanizmy wyszukiwawcze protokołu z39.50 systemu SOWA2 (pobieranie gotowych opisów bibliograficznych), a także funkcja załączania miniatur okładek książek do rekordów w systemie oraz sposoby integracji opisów bibliograficznych z udostępnionymi w sieci globalnej zasobami elektronicznymi.

W trakcie spotkania, które odbyło się w siedzibie firmy SOKRATES-software w Poznaniu, przedstawiono model współpracy bibliotek w powiecie w kontekście funkcjonowania Katalogu Rozproszonego Powiatu Poznańskiego, którego oficjalna prezentacja odbyła się w trakcie zjazdu bibliotekarzy.

Rozmowy wzbogaciła prezentacja funkcjonalności zintegrowanego systemu bibliotecznego SOWA2/MARC21. Bibliotekarze korzystali także z indywidualnych konsultacji z producentem oprogramowania w zakresie rozwijanego oprogramowania bibliotecznego, a także zdobyli aktualną wiedzę dotyczącą zasad wdrożenia i użytkowania systemu w sieci bibliotecznej.