Kategorie
Inne

Bibliografie w systemie bibliotecznym SOWA

Dziękujemy za skany okładek bibliografii przesłane na adres elektroniczny Konsorcjum. Wśród nich znalazły się interesujące publikacje dotyczące regionu, które chcielibyśmy Państwu zaprezentować.

I. Krosno

Szczególne wyróżnienie należy się Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej, której pracownicy przygotowali “Bibliografię Krosna i powiatu krośnieńskiego 2000-2005”. Publikacja, która rejestruje dorobek piśmienniczy Krosna i powiatu krośnieńskiego na podstawie zgromadzonych wydawnictw zwartych, artykułów z czasopism, dzienników lokalnych i regionalnych, a nawet dokumentów życia społecznego, została starannie opracowana w systemie SOWA (zebrano ok. 5000 opisów bibliograficznych sporządzonych głównie z autopsji), a następnie ułożono je w 16 działach rzeczowych i zaopatrzono w indeksy (autorski i przedmiotowy oraz indeks pozycji zwartych).

Bibliografia została opublikowana w formie drukowanej (ponad 400 stron), a tom dodatkowo wzbogaciła twarda oprawa.

Warto nadmienić, że bibliografia została również udostępniona wśród cyfrowych kolekcji: http://www.kbc.krosno.pl/publication/47 

Baza bibliograficzna wraz z kartoteką zagadnieniową jest dostępna na stronie KBP: http://katalog.kbp.krosno.pl/sowacgi.php?KatID=1

II. Chrzanów

“Bibliografia regionalna powiatu chrzanowskiego za rok 2006”, to kolejna ciekawa praca przygotowana przez zespół bibliotekarzy z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie, która ukazała się drukiem jako wybór szerszego studium bibliograficznego za rok 2006.

Opracowanie z Chrzanowa to przede wszystkim bibliografia przedmiotowa, która rejestruje materiał bibliograficzny w formie artykułów z prasy regionalnej oraz w mniejszym stopniu wydawnictw zwartych, zbiorów elektronicznych oraz wydawnictw kartograficznych (zamiarem bibliografów jest jednak poszerzenie materiału o zbiory specjalne i dokumenty życia społecznego).

Opracowanie zostało przygotowane w całości z autopsji (w systemie SOWA zgromadzono 1749 opisy) i opiera się na podziale tematycznym przygotowanym według ramowego schematu bibliografii, uzupełnionego o indeksy (autorski, przedmiotowy) oraz wykaz tytułów czasopism i ich skrótów oraz użytych symboli.

Baza bibliograficzna oraz kartoteka zagadnieniowa dostępna jest na stronie chrzanowskiej książnicy www.mbp.chrzanow.pl i w regionalnym serwisie z39.50 – Fidkar Małopolski.

Publikacje bibliograficzne za wcześniejsze lata (2000-2002, 2003-2005), a także późniejsze (2007) zostały zdigitalizowane i udostępnione w formie elektronicznej w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej. W chwili obecnej można je z powodzeniem przeglądać również w cyfrowym muzeum i archiwum Europy – w Europeanie.